Kto wykona P4 zestawów kołowych do lokomotyw PKP Intercity?

Kto wykona P4 zestawów kołowych do lokomotyw PKP Intercity?

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy na czwartym poziomie utrzymania 66 zestawów kołowych do lokomotyw elektrycznych serii EU07, EP07, EP08 i EP09.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:

  • część 1 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 10 zestawów kołowych typu 201E do lokomotyw elektrycznych serii EU07,
  • część 2 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 36 zestawów kołowych typu 303Edo lokomotyw elektrycznych serii EP07,
  • część 3 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 8 zestawów kołowych typu 102Edo lokomotyw elektrycznych serii EP08,
  • część 4 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 zestawów kołowych typu 104E do lokomotyw elektrycznych serii EP09.

Umowa w każdej części przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Na oferty przewoźnik czeka do 2 września 2022 r. do godz. 12:00. O wyborze wykonawcy trzy kryteria: cena – 80 pkt, okres gwarancji i rękojmi na naprawę każdego podzespołu – waga 5 pkt oraz termin wykonania naprawy każdego podzespołu – waga 15 pkt.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.