Kto przewiezie 4,6 mln ton węgla dla PGNiG Termika?

Kto przewiezie 4,6 mln ton węgla dla PGNiG Termika?

PGNiG Termika ogłosiła przetarg na wykonanie usługi transportu kolejowego 4 600 000 ton węgla energetycznego, w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Postępowanie zostało podzielone na trzy zadania. Zamawiający zastrzega, że maksymalnie dwie części mogą zostać udzielone jednemu oferentowi.

Część 1 obejmuje usługę transportu kolejowego 2 400 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz wykonanie usługi obsługi bocznicy EC Pruszków. Lokalizacja realizacji to :

  • EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa
  • EC Siekierki, ul. Augustówka 30, Warszawa
  • EC Pruszków, ul. Waryńskiego 1, Pruszków
  • C Kawęczyn, ul. Chełmżyńska 180, Warszawa

Część 2 dotyczy transportu kolejowego 1 150 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Lokalizacja realizacji to :

  • EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa
  • EC Siekierki, ul. Augustówka 30, Warszawa

Część 3 dotyczy transportu kolejowego 1 050 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

  • EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa
  • EC Siekierki, ul. Augustówka 30, Warszawa

Oferty można składać do 13 czerwca 2022 r.