KŚ szukają wykonawcy przeglądów P3 zmodernizowanych pojazdów serii EN57/EN71

KŚ szukają wykonawcy przeglądów P3 zmodernizowanych pojazdów serii EN57/EN71

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ, EN57KM i EN71AKŚ.

Śląski przewoźnik przeglądy 3 poziomu utrzymania wykona na:

  • EN57AKŚ-224
  • EN57AKŚ-892
  • EN57KM-3001
  • EN57KM-3002
  • EN71AKŚ-01

Przewoźnik wymaga aby wykonawca wykonał czynności wynikające z przedmiotu umowy dla pojazdu objętego umową, w terminie nie dłuższym niż 30 dni dla pojazdów serii EN57AKŚ i EN57KM oraz 35 dni kalendarzowych dla pojazdu serii EN71AKŚ liczonych od dnia przekazania pojazdu.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem pierwszy pojazd zostanie przekazany nie wcześniej niż 30.08.2021r. jednak nie później niż 20.09.2021r., drugi pojazd nie wcześniej niż 10.01.2022r. jednak nie później niż 21.01.2022r., kolejny nie wcześniej między 21.02.2022 r. a 4.03.2022 r. Czwarty pojazd zostanie przekazany między 1.04.2022r. a 13.04.2022 r. Ostatni pojazd zostanie przekazany nie wcześniej niż 27.06.2022r. jednak nie później niż 15.07.2022 r.

Na oferty Koleje Śląskie czekają do 23 sierpnia 2021 r.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.