Od 15 października obowiązkowe ważne hologramy na legitymacjach studenckich

Od 15 października obowiązkowe ważne hologramy na legitymacjach studenckich

Od 15 października zmieniają się przepisy regulujące kwestię ważności legitymacji studenckich w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Od tego dnia konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie uchylające od 15 sierpnia 2021 r. czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Posiadacz legitymacji studenckiej lub doktoranckiej ważnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (do 31 marca 2020 r.) może podróżować na podstawie biletu ulgowego bez konieczności uzyskania nowego hologramu tylko do 14 października 2021 r.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.