Kolejne nowe windy na stacji Warszawa Zachodnia

Kolejne nowe windy na stacji Warszawa Zachodnia

Od 30 stycznia 2024 r. na kolejnych peronach – 4 i 5 stacji Warszawa Zachodnia działają nowe windy, które umożliwiają lepszy dostęp do kolei pasażerom z ciężkim bagażem, wózkami dziecięcymi i z ograniczoną możliwością poruszania się. W ubiegłym roku windy zostały udostępnione także na zmodernizowanych peronach 6,7 i 8.

Na stacji Warszawa Zachodnia przebudowywane są perony 1, 2 i 3. Pod nimi wykonawca poszerza przejście podziemne – nad nimi budowana jest wiata z panelami fotowoltaicznymi. Ostatecznych kształtów nabiera nowa hala dworca od strony ulicy Tunelowej. Przebudowywane są tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ten etap prac skończy się w czerwcu 2024 r.

Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy, podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz rozwiązania dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się ułatwiające dostęp do pociągów. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

Termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego, przewidziano w grudniu 2024 r.

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I” wart jest ok. 2 mld zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.