Koleje Wielkopolskie szukają maszynistów

Koleje Wielkopolskie szukają maszynistów

Koleje Wielkopolskie poszukują wykonawcy usługi trakcyjnej, polegającej na obsłudze drużynami trakcyjnymi pociągów pojazdami typu EN76, EN57AKW, EN57AL. Choć termin składania ofert mija 30 kwietnia, umowa powinna być realizowane już następnego dnia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zadanie 1 obejmuje realizowanie usług trakcyjnych w zakresie pociągów pasażerskich ujętych w rozkładzie jazdy na następujących liniach:

 • Linia nr 354 Poznań Główny – Piła
 • Linia nr 272/812 Poznań Główny – Kępno
 • Linia nr 353 Poznań Główny – Mogilno
 • Linia nr 281 Jarocin – Gniezno
 • Linia nr 272/281 Poznań Główny – Krotoszyn

Trasy dodatkowe zadania 1

 • Linia nr 3 Poznań Główny – Zbąszynek
 • Linia nr 272/811/14 Poznań Główny – Kalisz
 • Linia nr 3/808/807/3 Poznań Główny – Kutno

Koleje Wielkopolskie szacuję, że w okresie obowiązywania umowy ilość roboczogodzin wyniesie 7392 godz. (ilość gwarantowana) lub 10560 godz. (ilość gwarantowana oraz opcja Ilości).

Zadanie 2 obejmuje realizowanie usług trakcyjnych na następujących liniach:

 • Linia nr 354 Poznań Główny – Piła Główna
 • Linia nr 272/812 Poznań Główny – Kępno
 • Linia nr 272/811/14 Poznań Główny – Kalisz
 • Linia nr 281 Jarocin – Gniezno
 • Linia nr 272/281 Poznań Główny – Krotoszyn

Trasy dodatkowe zadania 2

 • Linia nr 3 Poznań Główny – Zbąszynek
 • Linia nr 354 Poznań Główny – Piła Główna
 • Linia nr 353 Poznań Główny – Mogilno

W tej części przetargu przewoźnik szacuje, że ilość roboczogodzin wyniesie 3696 godz. (ilość gwarantowana) lub 5280 godz. (ilość gwarantowana oraz opcja Ilości).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty przewoźnik będzie brał pod uwagę cenę. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 tys. zł na zadanie 1, 6 tys. zł na zadanie 2 oraz 18 tys. zł gdy składa ofertę na oba zadania. Usługa miałaby być realizowana w okresie od 1 maja do 12 grudnia 2020 roku.

Na oferty Koleje Wielkopolskie czekają do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00.