Koleje Śląskie wprowadziły pilotażowo nową ofertę Metro w Tychach

Koleje Śląskie wprowadziły pilotażowo nową ofertę Metro w Tychach

Od 1 kwietnia 2023 r. każdy pasażer będzie miał możliwość kupienia biletu jednorazowego za 1 zł, na podstawie którego może podróżować między dwiema sąsiadującymi stacjami w Tychach, wzdłuż trasy: Tychy Lodowisko – Tychy Grota Roweckiego – Tychy Aleja Bielska – Tychy Zachodnie – Tychy – Tychy Żwaków.

Ważność biletu jednorazowego wynosi 20 minut. Bilety jednorazowe z oferty specjalnej można nabyć wyłącznie w dniu wyjazdu: w biletomatach, w internetowych lub mobilnych kanałach sprzedaży, w pociągu (w tym przypadku wyłącznie od stacji, na której nie ma biletomatu lub biletomat jest nieczynny, bez pobierania opłaty za wydanie biletu).

Ważne: oferta specjalna nie łączy się z innymi ofertami. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie przed terminem ważności po potrąceniu 10% odstępnego na zasadach określonych w regulaminie danego kanału sprzedaży. Jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Kolei Śląskich, zwrot biletu jest możliwy na drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego. Właścicielowi biletu nie przysługuje zwrot za częściowo niewykorzystane bilety.

Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

Idea przejazdu 1 przystanku za 1 złoty to pomysł na wprowadzenie rozwiązań znanych z miast, w których funkcjonuje na dużą skalę metro, a pasażerowie przemieszczają się głównie do najbliższej stacji.  Krótki przejazd w bardzo atrakcyjnej cenie to rozwiązanie, które Koleje Śląskie będą testować do końca czerwca 2023 r. Spółka nie wyklucza objęcia pilotażem innych miast – informują Koleje Śląskie.

Przewoźnik ma nadzieję, że oferta ta zyska aprobatę podróżnych, którzy zechcą jak najczęściej korzystać z tego jednoprzystankowego przejazdu pociągiem i tym samym potwierdzą zainteresowanie tym testowym rozwiązaniem.