Koleje Mazowieckie z umową na naprawy P4 39 składów EN57AL

Koleje Mazowieckie z umową na naprawy P4 39 składów EN57AL

Naprawa okresowa (in. naprawa rewizyjna) to wykonanie prac obejmujących przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych. Dla Kolei Mazowieckich wykona je ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 odbywa się po przebyciu przez pojazd  500 tys. km lub co 5 lat. W przypadku ezt EN57AL Kolei Mazowieckich jest to pierwsza tego typu naprawa po naprawie P5. W sumie na naprawy w poziomie utrzymania P4 pojedzie 39 ezt EN57AL. Umowa z ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. opiewa na kwotę ponad 62 mln zł netto. Zgodnie z jej zapisami  wykonawca zrealizuje naprawy do końca 2021 r.

– W ostatnim czasie o parku taborowym Kolei Mazowieckich mówi się przede wszystkim w kontekście nowych pojazdów FLIRT. Jednak nasza troska o flotę dotyczy także właściwego utrzymania starszych pojazdów, w tym m.in. ezt EN57AL. Naprawy w poziomie utrzymania P4 dotyczą przede wszystkim wymiany wszystkich tych elementów, które w wyniku eksploatacji uległy zniszczeniu oraz zużyciu. Służą więc przede wszystkim zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy – tłumaczy prezes Czesław Sulima.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny, ze strony wykonawcy: Krzysztof Adamski, prezes zarządu, dyrektor generalny, oraz Jacek Bilski, członek zarządu, dyrektor produkcji.