I. Merchel: PLK realizują prace o łącznej wartości ponad 51 mld zł

I. Merchel: PLK realizują prace o łącznej wartości ponad 51 mld zł

Inwestycje kolejowe jako motor gospodarki, realizacja Krajowego Programu Kolejowego, nowa perspektywa finansowa UE 2021 – 2027, współpraca z branżą budowlaną w czasach pandemii – to tematy omawiane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach. PLK po raz kolejny są uczestnikiem najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą w czterech debatach – „Strategia transportowa dla Polski”, „Rynek budowlany w nowych realiach”, „Centralny Port Komunikacyjny” oraz „Inwestycje publiczne”.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel na panelu „Strategia transportowa dla Polski” powiedział, że spółka poza realizacją projektów perspektywy 2021 – 2027 wynikającą z założeń wieloletnich ram finansowych wydatków Unii Europejskiej, będzie realizowała inwestycje w ramach nowych instrumentów finansowych takich jak: Krajowy Plan Odbudowy, Programu Kolej Plus i Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025.

– Ponadto realizujemy podstawowe cele w zakresie strategii państwa. to np. modernizacja korytarzy sieci TEN-T, inwestycje dla poprawy warunków przewozów ładunków – inwestycje na magistralach towarowych, w portach czy przejściach granicznych – powiedział Ireneusz Merchel.

Prezes PLK podkreślił, że zarządca infrastruktury utrzymuje dobre tempo realizacji Krajowego Programu Kolejowego. W 2020 roku spółka zrealizuje inwestycje na poziomie kilkunastu miliardów złotych.

– Obecnie na budowach PLK realizują roboty o łącznej wartości ponad 51 mld zł. Zakończono prace o wartości około 14 mld zł, co oznacza, że 87% Krajowego Programu Krajowego o wartości 76 mld zł to już projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji. Ponadto podpisywane są umowy i ogłaszane przetargi – powiedział Ireneusz Merchel. Prezes dodał, że PLK stawiają na jakość realizowanych inwestycji, by mogły one służyć podróżnym i przewoźnikom przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Arnold Bresch, członek Zarządu PLK w debacie „Rynek budowlany w nowych realiach”, zwrócił uwagę, że pomimo pandemii spółka realizuje plan finansowy zgodnie z planem. Zapewniona jest ciągłość ogłaszania nowych przetargów i zawierania umów – co pozwala wykonawcom na uzyskiwanie nowych zleceń. Duże projekty są ważne dla podtrzymywanie koniunktury gospodarczej.

Członek Zarządu PLK poruszył także temat współpracy z wykonawcami. Podkreślił, że PLK prowadzą dialog z branżą budowlaną, dotyczący m.in. usprawnienia wspólnych działań i współpracy w procesie inwestycyjnym.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. płacą swoje zobowiązania regularnie i w pełnej wysokości, często pozytywnie przychylając się do wniosków wykonawców o przedterminową płatność. Prowadzimy również rozmowy w zakresie zabezpieczeń stosowanych na projektach (gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje należytego wykonania umowy – podkreślał Arnold Bresch.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.