Koleje Mazowieckie z ramowym przetargiem na komunikację zastępczą

Koleje Mazowieckie z ramowym przetargiem na komunikację zastępczą

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zawarcie umów ramowych, w zakresie świadczenia usług zastępczej komunikacji autobusowej (planowej) obejmującej przewóz osób, rzeczy i małych zwierząt, za odwołane pociągi przewoźnika.

Postępowanie zostało podzielone na trzy zadania.

Zadanie nr 1 dotyczy „obszaru południowego” obejmującego odcinki: Warszawa – Dęblin (linia kolejowa nr 7), Warszawa – Skarżysko Kamienna (linia kolejowa nr 8) wraz z odcinkami przyległymi: Czachówek Południowy – Góra Kalwaria (linia kolejowa nr 12), Radom – Drzewica (linia kolejowa nr 22) oraz Radom – Dęblin (linia kolejowa nr 26). Maksymalna wielkość pracy przewozowej w okresie obowiązywania Umowy Ramowej to 689 683 wozokilometrów.

Zadanie nr 2 dotyczy „obszaru zachodniego” obejmującego odcinki: Warszawa – Działdowo (linia kolejowa nr 9), Nasielsk – Sierpc (linia kolejowa nr 27), Sierpc – Kutno (linia kolejowa nr 33), Warszawa – Łowicz Główny (linia kolejowa nr 3), Warszawa – Skierniewice (linia kolejowa nr 1). Maksymalna wielkość pracy przewozowej w okresie obowiązywania Umowy Ramowej to 705 009 wozokilometrów.

Zadanie nr 3 dotyczy „obszaru wschodniego” obejmujący odcinki: Warszawa – Małkinia (linia kolejowa nr 6), Tłuszcz – Ostrołęka (linia kolejowa nr 29), Warszawa – Łuków (linia kolejowa nr 2), Siedlce – Czeremcha (linia kolejowa nr 31). Maksymalna wielkość pracy przewozowej w okresie obowiązywania Umowy Ramowej to 604 145 wozokilometrów.

Faktyczna liczba zleconych wozokilometrów zależeć będzie od potrzeb Kole Mazowieckich w okresie obowiązywania umowy ramowej.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena. Oferty można składać do 9 marca 2021 r.