Koleje Mazowieckie wysyłają szynobusy na naprawy P4

Koleje Mazowieckie wysyłają szynobusy na naprawy P4

Mazowiecki przewoźnik ogłosił postępowanie dotyczące wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 pięciu spalinowych autobusów szynowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

w zakresie zadania nr 1 – wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 trzech spalinowych autobusów szynowych SA135-021, SA135-022 oraz SA135-024 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres naprawy (w tym uzupełnienie braków), wykonanie modyfikacji oraz wymiany wszystkich kół monoblokowych wraz z kompletem tarcz hamulcowych w pojeździe typu 214Mb SA135-024.

w zakresie zadania nr 2 – wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 jednego spalinowego autobusu szynowego typu 222M serii SA222-002 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres naprawy (w tym uzupełnienie braków), wykonanie modyfikacji oraz wykonania przeglądu zespołu napędowego.

w zakresie zadania nr 3 – wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 jednego spalinowego autobusu szynowego typu VT628 serii VT628-009/019 wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres umowy (w tym uzupełnianie braków) oraz wykonania obręczowania 4 zestawów kołowych.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena – waga 80 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości na prace wykonane – waga 10 pkt oraz termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowego autobusu szynowego – waga 10 pkt.

Na oferty przewoźnik czeka do 21 sierpnia 2023 r.