Koleje Mazowieckie wysyłają lokomotywy Gama na P3

Koleje Mazowieckie wysyłają lokomotywy Gama na P3

Mazowiecki przewoźnik ogłosił postępowanie na wykonanie dwóch przeglądów w poziomie utrzymania P3 lokomotyw elektrycznych typu 111Eb, wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków.

Przewoźnik wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane do końca czerwca 2022 r.

Na wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza stały zakres przeglądu w poziomie utrzymania P3 dwóch lokomotyw spółka przeznaczyła 100 tys. zł.

Koleje Mazowieckie oczekują, że wykonawca wykona przegląd  P3 wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków w terminie 28 dni kalendarzowych

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 21,5 tys. zł.

Oferty można składać do 7 marca 2022 r. do godz. 9:30. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: cena – waga 88% oraz okres udzielonej gwarancji jakości na każda lokomotywę 12%.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie podpisały z Pesą Bydgoszcz umowę na dostawę 22 wagonów piętrowych i dwóch lokomotyw Gama w połowie kwietnia 2014 r. Pierwsza lokomotywa prowadziła wagony Sundeck na przełomie stycznia i lutego 2016 r.