Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na wykonie P3 Impulsów

Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na wykonie P3 Impulsów

Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na wykonanie przeglądów P3 dwunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 45WE, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac dodatkowych i uzupełnienie ewentualnych braków.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć  6 125 400 zł brutto. Jedyna ofertę złożył Serwis Pojazdów Szynowych, który za realizację prac oczekuje 18 819 000 zł brutto.

Dodatkowo wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości na prace wykonane w ramach przedmiotu umowy w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym (EZT) typu 45WE po przeglądzie na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przegląd w poziomie utrzymania P3 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) typu 45WE wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do przeglądu.