Koleje Mazowieckie ponownie ogłosiły przetargi na zakup długich EZT-ów

Koleje Mazowieckie ponownie ogłosiły przetargi na zakup długich EZT-ów

Mazowiecki przewoźnik ponowił przetargi na zakup łącznie nawet 75 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jeden przetarg dotyczy zawarcie umowy ramowej na dostawę 50 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej.

Na podstawie umowy ramowej przewoźnik oprócz dostawy pojazdów oczekuje świadczenia usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeprowadzenie szkoleń pracowników KM z zakresu obsługi EZT, dostawy pakietów naprawczych-pozderzeniowych dla EZT oraz możliwość skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT.

W pierwszym postępowaniu mazowiecki przewoźnik na sfinansowanie zamówienia planował przeznaczyć, łączną kwotę w 2 431 045 800,00 zł brutto. Jedyną ofertę, w kwocie 2 762 929 100 zł brutto złożył Stadler Polska.

Drugi przetarg dotyczy dostawy fabrycznie nowych 15 sztuk pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EZT, szkoleniem pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz serwisowaniem EZT w poziomie utrzymania P1 – P3 (zamówienie podstawowe), z opcją na dostawę kolejnych maksymalnie 10 sztuk takich samych pojazdów.

W unieważnionym przetargu Kolej Mazowieckie zaplanowały budżet w wysokości 1 255 762 965,00 zł brutto. Stadler Polska oczekiwał 1 776 743 056,5 zł brutto.