Koleje Małopolskie z nowoczesnym zapleczem technicznym [GALERIA]

Koleje Małopolskie z nowoczesnym zapleczem technicznym [GALERIA]

Dzisiaj oficjalnie otwarto nowoczesne zaplecze techniczne Kolei Małopolskich. Budowa obiektu kosztowała ponad 92 mln zł.

Wybudowane Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego stanowić będzie Punkt Techniczno – Eksploatacyjny Kraków (PTE). Podstawowym zadaniem PTE Kraków jest postój międzypociągowy pojazdów kolejowych Spółki, który wynika z planu pracy manewrowej i aktualnej sytuacji ruchowej. Dzięki działalności punktu możliwe będzie terminowe i planowe wykonywanie czynności utrzymaniowo – serwisowo −naprawczych i obrządzania pojazdów kolejowych i przekazywanie ich do eksploatacji w celu realizacji założonych zadań eksploatacyjnych na potrzeby własne spółki, bez konieczności dojazdu do odległych punktów, a także docelowo możliwe będzie świadczenie usług w ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej (OIU) innym przewoźnikom kolejowym w zakresie obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz pozostałych usług.

Jak tłumaczył w rozmowie z „Radiem Kraków” Tomasz Warchoł, prezes Kolei Małopolskich, do tej pory przeglądy techniczne taboru i naprawy odbywały się pod chmurką lub w obiektach innych spółek, a także u producentów pociągów.

Koszty – w ujęciu całościowym – spadną nam o około 20%, względem scenariusza, w którym w dalszym ciągu musielibyśmy realizować te usługi na infrastrukturze obcej – dodał w rozmowie z  „Radiem Kraków” prezes Warchoł.

Obiekt ten przyczyni się do wzmocnienia kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce a także poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa.

Na hali  znajdują się 3 tory o długości 140 m. Na 2 torach przeglądowo-naprawczych będą wykonywane naprawy bieżące i awaryjne taboru oraz przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3. Na jednym torze znajduje się nowoczesna myjnia w obiegu zamkniętym która zapewnienie całorocznego mycia i czyszczenia taboru.

W ramach projektu obiekt został wyposażony w następujące urządzenia:

  • Tokarka podtorowa;
  • Suwnica mostowa;
  • Urządzenie do pomiaru nacisku kół;
  • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół;
  • Podnośniki pojazdów szynowych;
  • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników;
  • Stanowisko do zapiaszczania i odladzania składów;

Całość obiektu stanowią również pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe które pozwoliły na stworzenie kompleksowo Punkt Techniczno – Eksploatacyjny Kraków (PTE). Do kompleksowej obsługi został zakupiony również pojazd drogowo-szynowy, niezbędny do zapewnienia pracy manewrowej.

Niewątpliwymi korzyściami z własnego zaplecza będzie zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu i wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów przyczynia się on również do powstania nowych miejsc pracy. W miejscu gdzie stoimy teraz jeszcze niedawno była niewykorzystana stara infrastruktura torowa, a dziś mamy nowoczesny obiekt który stanie się  solidnym oparciem w realizacji głównego zadania Spółki Koleje Małopolskie czyli świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego i zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego.

Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych Spółki „Koleje Małopolskie”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 92 384 199,76 zł, natomiast wartość dofinansowania to 69 890 337,18 zł.

Poza halą zbudowanych zostały tory postojowe o łącznej długości prawie czterech kilometrów. Cały układ torowy pozwoli pomieścić i swobodnie obsługiwać do 30 nowoczesnych pojazdów 4-5 członowych.

Przypomnijmy, że małopolski przewoźnik umowę na zaprojektowanie i budowę zaplecza serwisowego w Krakowie podpisał w lipcu 2020 r. Jako wykonawcę wybrano konsorcjom Budimex i KZN Rail.