Koleje Małopolskie: miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia

Koleje Małopolskie: miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia

W pociągach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie do odwołania będzie możliwość odbycia podróży na podstawie ofert specjalnych – „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” oraz „Bilet dla pracowników ochrony zdrowia”.

– W tej trudnej sytuacji każdy rodzaj wsparcia jest potrzebny. Bilet miesięczny za symboliczną złotówkę pozwoli bezpiecznie dojechać do szpitali czy przychodni pracownikom służb medycznych, gdzie każdego dnia z pełnym poświęceniem niosą pomoc i ratują ludzkie życie –  mówi odpowiedzialny w województwie m.in. za obszar zdrowia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Oferta specjalna umożliwi przejazdy pociągami na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennym „tam i powrót” w cenie 1,00 zł takim pracownikom jak:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego.

Dodatkowo Koleje Małopolskie rozszerzyły ofertę regionalną i uwzględniają w niej zniżkę dla pozostałych pracowników placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy.

Ofertę „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” wprowadzono także w pociągach PolRegio oraz Kolejach Wielkopolskich.