Koleje europejskie gotowe do wsparcia Kolei Ukraińskich

Koleje europejskie gotowe do wsparcia Kolei Ukraińskich

Podczas odbywającego się w Wiedniu Szczytu prezesów kolei europejskich przedstawiona została wspólna deklaracja dotyczącą Ukrainy. To wyraźny sygnał, że kolej w Europie solidaryzuje się z Kolejami Ukraińskimi i jest gotowa do udzielenia im wsparcia.

W dniach 8-9 lipca w Wiedniu, z inicjatywy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), został zorganizowany coroczny Szczyt prezesów kolei europejskich (CEO Summit 2022). W wydarzeniu wzięli udział także Krzysztof Mamiński – prezes zarządu  PKP S.A. i Andrzej Olszewski – członek zarządu PKP S.A. W dorocznym Szczycie organizowanym przez CER wzięło udział około 30 szefów kolei europejskich. Głównymi tematami poruszanymi podczas różnego rodzaju spotkań odbywających się w ramach wydarzenia (posiedzeń, konferencji) były wojna w Ukrainie i cyfryzacja.

We wspólnym oświadczeniu prezesi kolei zadeklarowali solidarność z Kolejami Ukraińskimi i gotowość do udzielenia im wsparcia po wojnie. Deklarację solidarności z Ukrainą i wsparcia Kolei Ukraińskich przedstawili: Andreas Matthä – dyrektor generalny Austriackich Kolei Związkowych (ÖBB) i prezes CER, Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i wiceprezes CER oraz Richard Lutz – dyrektor generalny Kolei Niemieckich (DB) i wiceprezes CER. Ukrainę reprezentował Wasyl Chymynec – ambasador Ukrainy w Austrii.  

We wspólnym oświadczeniu podkreślono solidarność kolei w Europie i odniesiono się do wspólnych wartości europejskich. Ponadto prezesi kolei wyraźnie wskazali, że ukraińska infrastruktura kolejowa jest podstawą korytarza humanitarnego dla przesiedleńców i dostaw pomocy, takiej jak żywność czy leki. To jeden z powodów, dla których koleje europejskie chcą nadal solidarnie wspierać Koleje Ukraińskie.

– Nasi koledzy z Kolei Ukraińskich każdego dnia pracują w niewyobrażalnych warunkach i ryzykują życiem. Potrzebują naszego wsparcia, aby utrzymać ruch pociągów. Stąd logicznym i słusznym jest, abyśmy jako koleje europejskie wysłali widoczny sygnał i zobowiązali się, niezależnie od granic państwowych i szerokości torów, do udzielenia im pomocy – powiedział Andreas Matthä – dyrektor generalny ÖBB i prezes CER.

– Polska kolej jako pierwsza w Europie odczuła skutki sytuacji w Ukrainie. Już w pierwszych dniach po ataku ze strony Rosji z naszych pociągów, w tym wielu dodatkowych, zaczęli korzystać Ukraińcy uciekający przed wojną. Przed długi czas umożliwialiśmy uchodźcom bezpłatne podróżowanie po kraju i do państw sąsiedzkich. Na naszych dworcach, zwłaszcza przy granicy oraz w największych miastach, utworzono punkty recepcyjne, które były pierwszymi przystankami w drodze do bezpiecznego świata. Dziś czekają nas nowe wyzwania – związane z pomocą w transporcie towarów z Ukrainy i odbudową Ukrainy po wojnie – powiedział Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP S.A., przewodniczący UIC i wiceprezes CER.

Koleje europejskie już wcześniej aktywnie zaangażowały się w przewozy przesiedleńców i zaopatrzenia dla nich, a kilka wspólnych inicjatyw zostało z powodzeniem wdrożonych w celu dostarczenia ładunków z pomocą humanitarną. W związku ze zmianami w ruchu kolejowym koleje stoją dziś przed szczególnym wyzwaniem, również w zakresie transportu towarów, a zwłaszcza przewozów surowców i zboża. To obszar, w którym również konieczna jest dalsza, bliska współpraca ze wszystkimi kolejami europejskimi.

Szefowie kolei europejskich są zgodni, że muszą współpracować, aby po wojnie odbudować kolej w Ukrainie i jej infrastrukturę. Europejskie koleje mogą się do tego przyczynić, dostarczając potrzebne materiały oraz wiedzę techniczną.

– Kolejarze wykonują obecnie bardzo imponującą pracę, dzięki której transport w kraju nadal funkcjonuje. Pomimo wielokrotnych ataków na linie i stacje kolejowe ruch pociągów nadal się odbywa. To właśnie sprawnie działająca sieć kolejowa będzie kluczem do rozwoju kraju. Ukraina potrzebuje odpowiednich środków finansowych, a wraz z procesem przyjmowania jej do UE – integracji z transeuropejską siecią transportową – podkreślił Richard Lutz, dyrektor generalny DB i wiceprezes CER.

Dodatkowo koleje europejskie zjednoczyły się w apelu do Unii Europejskiej o ustanowienie funduszu „Odbuduj Ukrainę”. Specjalne środki dla kolei i infrastruktury kolejowej w Ukrainie powinny być udostępniane szybko i bez zbędnej biurokracji. Dobrze funkcjonująca europejska sieć kolejowa ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania gospodarki europejskiej.

Wdzięczność za zaangażowanie kolei europejskich w pomoc wyraził Wasyl Chymynec – ambasador Ukrainy w Austrii.

– Jako infrastruktura krytyczna, sieć kolejowa stanowi „kręgosłup” Ukrainy. Kolej służy do przewozu pasażerów i towarów, co jest dziś tak ważne dla naszego kraju. Jestem więc bardzo wdzięczny, że Koleje Ukraińskie, od początku tej straszliwej wojny, otrzymały od innych kolei europejskich kompleksowe wsparcie i że jest dalsze wspólne zobowiązanie do tego ze strony CER – powiedział.