Koleje Dolnośląskie chcą honorować UrbanCard we Wrocławiu

Koleje Dolnośląskie chcą honorować UrbanCard we Wrocławiu

Koleje Dolnośląskie kontynuują rozmowy z gminą Wrocław w sprawie honorowania miejskich biletów UrbanCard w pociągach na obszarze miasta. Przewoźnik przedstawił nową propozycję 15-letniego porozumienia, która pozwoli na dalsze honorowanie biletów w pociągach oraz darmowe przejazdy dla dzieci, młodzieży i seniorów.  

W przedstawionej 19 maja ofercie nowej umowy w sprawie honorowania UrbanCard gmina Wrocław zgodziła się na propozycję przewoźników w sprawie modelu rozliczania wynagrodzenia. Podstawą wyliczania będzie liczba zatrzymań pociągów na terenie Wrocławia. To kontynuacja modelu rozliczeń, który jest stosowany w obowiązującej umowie pomiędzy gminą, Polregio i Kolejami Dolnośląskimi.

– Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia przez miasto naszej propozycji dotyczącej modelu rozliczenia. To miarodajna i przejrzysta metoda, która pozwala na wyliczenie wynagrodzenia – wskazuje Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Myśląc jednak o długofalowym rozwoju projektu kolei, zaproponowaliśmy gminie podpisanie nowej umowy do końca 2036 roku. Zależy nam na dobru pasażerów, którzy nie będą musieli zastanawiać się, czy krótkoterminowe umowy są przedłużane, a młodzież i seniorzy nadal będą mogli bezpłatnie podróżować w granicach miasta. Chcemy zachęcać wrocławian i Dolnoślązaków do korzystania z kolei, która jest ważną częścią komunikacji zbiorowej w stolicy regionu.  

Preferencyjne stawki za zatrzymanie

Przypomnijmy, że na mocy obowiązującej umowy z grudnia 2020 r. przewoźnicy otrzymują od miasta wynagrodzenie za jedno zatrzymanie pociągu w wysokości 47 zł netto. Na tej podstawie obliczany jest ryczałt dla przewoźników. Z tego tytułu wynagrodzenie Kolei Dolnośląskich to 5 346 000 zł netto (59,4% wartości umowy), natomiast Polregio otrzymuje 3 654 000 zł netto (40,6% wartości umowy).

Zgodnie z nową ofertą przedstawioną przez gminę Wrocław miasto proponuje przyjęcie nowej stawki za zatrzymanie na poziomie 27,78 zł netto – to obniżenie wynagrodzenia aż o 41%.

– Liczymy na kontynuację rozmów, które pozwolą na znalezienie optymalnego rozwiązania, ponieważ nie możemy się zgodzić na obniżenie stawki prawie o połowę. Energia elektryczna w tym roku wzrosła dla nas o 20%, a koszty przeglądów pociągów o 30%. Pomimo tych wzrostów proponujemy w przyszłym roku  objęcie preferencyjną stawką w wysokości 39 zł netto, w pierwszym roku działalności, dziesięciu nowych przystanków, które w najbliższym czasie zostaną uruchomione we Wrocławiu – dodaje Bartłomiej Rodak.

Dla przejrzystości rozliczeń przewoźnicy proponują również określenie poziomu miesięcznej liczby zatrzymań na stacjach oraz ustalenia ich maksymalnego rocznego poziomu.

– Aktualnie realizujemy we Wrocławiu ok. 380 tys. zatrzymań w skali roku. Propozycja miasta dotycząca ustalenia nowego poziomu liczby zatrzymań na poziomie 600 tys. to oczekiwanie zwiększenia liczby zatrzymań o 80% w stosunku do stanu obecnego. To poziom, który osiągniemy za kilka lat po uruchomieniu wszystkich nowych linii i wybudowaniu nowych przystanków  – wyjaśnia Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich – Zależy nam na wypracowaniu rozwiązania, które na 15 lat umożliwi darmowe przejazdy dla dzieci młodzieży i seniorów na obecnych zasadach.

Nowa propozycja:

  • Ponad 15-letni okres obowiązywania umowy od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2036 roku.
  • Rozliczenie na podstawie liczbę zatrzymań na stacjach we Wrocławiu (obecnie na poziomie 382 800 rocznie).
  • Całkowita liczba zatrzymań przyjmowana na dany rok po konsultacjach rozkładu jazdy z gminą Wrocław, która będzie miała możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ich liczby.
  • Miasto Wrocław uzyskuje uprawnienia „współorganizatora” kolei. Ma prawo współdecydowania o ilości przejazdów i zatrzymań na stacjach w obrębie miasta.
  • Maksymalna roczna liczba zatrzymań w okresie trwania umowy na poziomie 690 000 zatrzymań rocznie – wzrost 80%.
  • Preferencyjna stawka 39 zł netto za zatrzymanie na wszystkich nowych przystankach we Wrocławiu w 2022 roku.
  • Utrzymanie dotychczasowego poziomu stawki za zatrzymanie w wysokości 47 zł netto na przystankach objętych obowiązującą umową.
  • Suma wynagrodzenia dla przewoźników będzie obliczana na podstawie miesięcznej liczby zatrzymań pociągów oraz stawek przyjętych dla poszczególnych stacji.
  • Honorowanie w pociągach biletów i zwolnień z opłat zgodnie z obowiązującym katalogiem biletów. Dzieci, młodzież i seniorzy, będą mogli korzystać z usług Kolei Dolnośląskich bezpłatnie. Wprowadzenie nowych zwolnień i ulg będzie konsultowane i potwierdzane z przewoźnikami.