Koleje Czeskie kupują 10 lokomotyw Vectron

Koleje Czeskie kupują 10 lokomotyw Vectron

Koleje Czeskie kupują 10 lokomotyw Siemens Vectron od firmy leasingowej RSL. Dzierżawione do tej pory lokomotywy będą sukcesywnie przejmowane jeszcze w tym roku. Będą one eksploatowane na wszystkich typowych trasach wraz z innymi lokomotywami Siemens Vectron dzierżawionymi przez przewoźnika od ELL i RSL.

Ten rok jest rekordowy w historii ČD pod względem wielkości środków zainwestowanych w nowe pojazdy, a także liczby pojazdów, które oddamy do eksploatacji. Flotę nowoczesnych pojazdów powiększają również lokomotywy Siemens Vectron. Do końca roku będziemy obsługiwać łącznie 61 z nich. Większość z nich jest leasingowana od firm leasingowych, ale w tym roku po raz pierwszy korzystamy z możliwości wykupu lokomotyw leasingowanych od firmy leasingowej RSL. Przejmujemy 10 lokomotyw tej serii – mówi Michał Krapinec, prezes zarządu i dyrektor generalny Kolei Czeskich.

Dzięki Vectrons będziemy gotowi na czas do wprowadzenia eksploatacji pod nadzorem ETCS na wybranych liniach korytarza oraz do wprowadzenia prędkości 200 km/h na czeskiej kolei. Jednocześnie znacznie odmłodzimy nasz tabor lokomotyw i będziemy mogli wycofać z eksploatacji lokomotywy serii 150.2 i 151 wyprodukowane w 1978 roku. Nowe lokomotywy zasadniczo poprawią warunki pracy naszych maszynistów, a dzięki nowoczesnej konstrukcji i wyposażeniu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności ruchu kolejowego. Wysoka wydajność lokomotyw, co oznacza wysoką dynamikę podczas rozruchu, przyczyni się również do większej punktualności pociągów i skrócenia czasu przejazdu” – mówi Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. transportu pasażerskiego, wymieniając zalety nowych lokomotyw.

Do tej pory Koleje Czeskie posiadały jedną lokomotywę Siemens Vectron, która jest również przystosowana do jazdy próbnej na torze kolejowym w pobliżu Velim z prędkością ponad 200 km/h. Dziesięć lokomotyw jest dzierżawionych od ELL, a łącznie 50 lokomotyw Vectron zostanie wydzierżawionych przewoźnikowi przez firmę leasingową RSL do końca roku. Spośród nich dziesięć lokomotyw zostało zakupionych bezpośrednio na własność Kolei Czeskich. Pierwszą lokomotywą, która została przejęta 3 maja 2024 r., była lokomotywa 193.566-7. Przejęcie innych będzie kontynuowane w nadchodzących miesiącach.

Kolejne 50 lokomotyw Siemens Vectron zmodyfikowanych do prędkości 230 km/h zostało zakupionych bezpośrednio przez ČD od producenta, a ich dostawa planowana jest od końca 2025 roku.

Lokomotywy Vectron to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne produkowane przez firmę Siemens Mobility. Koleje Czeskie eksploatują lokomotywy o maksymalnej prędkości 200 km/h i zamówiły lokomotywy o prędkości 230 km/h. Ich moc wynosi 6 400 kW i są przystosowane do pracy w systemach zasilania prądem stałym 3 kV, 25 kV 50 Hz AC i 15 kV 16,7 Hz AC. Zostały one lub zostaną dopuszczone do eksploatacji w Czechach, Słowacji, Polsce, na Węgrzech, w Austrii, Niemczech i Danii. Wyposażone są w technologię łączności GSM-R oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS). Koleje Czeskie wykorzystują je do przewozu międzynarodowych i krajowych pociągów ekspresowych, np. Berliner, Western Express, Krušnohor, Metropolitan, Slovácký expres, a także będą je wykorzystywać w pociągach Ostravans i innych.