Jak wygląda podział obowiązków w nowym zarządzie PKP PLK?

Jak wygląda podział obowiązków w nowym zarządzie PKP PLK?

Pod koniec marca Rada Nadzorcza PKP PLK powołała sześciu członków zarządu spółki, który dołączyli do prezesa Wyborskiego. Jak wygląda podział obowiązków w nowym poszerzonym zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe?

Zgodnie z uchwałą zarządu podjętą pod koniec marca 2024 r. Prezesowi zarządu podlegać będą biura: prawne, zarządu, spraw pracowniczych, audytu i kontroli, komunikacji i promocji, bezpieczeństwa informacji i spraw obronnych, standaryzacji i utrzymania, korytarza towarowego nr 8, główny inspektorat BHP oraz jednostki organizacyjne: Komenda Główna SOK i 23 zakłady linii kolejowych.

Członkowi Zarządu ds. eksploatacji podlegać będą biura: bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi pasażerskiej oraz Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Członkowi Zarządu ds. strategii i rozwoju podlegać biura: przygotowania inwestycji, strategii, terenów kolejowych i ochrony środowiska oraz pełnomocnik Zarządu ds. przygotowania inwestycji.

Członkowi Zarządu ds. transformacji cyfrowej podlegać będą biura: automatyki i telekomunikacji informatyki oraz Pełnomocnik Zarządu ds. transformacji cyfrowej i Centrum Diagnostyki.

Członkowi Zarządu ds. finansowych podlegać będą biura: kontrolingu i finansów, logistyki, rachunkowości i sprzedaży.

Członkowi Zarządu ds. realizacji inwestycji podlegać będą biura: funduszy unijnych, monitorowania projektów inwestycyjnych oraz Centrum Realizacji Inwestycji.

Członkowi Zarządu ds. utrzymania infrastruktury podlegać będą w Centrali PLK biura: dróg kolejowych, energetyki oraz Zakład Maszyn Torowych i Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury.