Kolejami Mazowieckimi z Siedlec do Hajnówki?

Kolejami Mazowieckimi z Siedlec do Hajnówki?

Radny sejmiku województwa mazowieckiego Wojciech Zabłocki zwrócił się z wnioskiem o stworzenie bezpośrednich połączeń Kolei Mazowieckich w relacji Siedlce — Hajnówka. W odpowiedzi samorządu podano trzy powody uniemożliwiają realizację takich połączeń.

Ograniczenia ustawowe

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Zabłockiego, pierwszym powodem dla którego takie połączenie nie może być realizowane jest obowiązującą ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, z której wynika, że wojewódzkie przewozy pasażerskie dotyczą przewozów osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczających poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiającą przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny lub przewóz do stacji w województwie sąsiednim, położonej nie dalej niż 30 km od granicy województwa.

– W przypadku linii kolejowej nr 31, pierwszą stacją na terenie województwa podlaskiego umożliwiającą techniczne odwrócenie biegu pociągu jest stacja Siemiatycze, natomiast stacja Czeremcha znajduje się w odległości ok 30 km od granicy województwa mazowieckiego. W świetle obowiązującego prawa realizacja połączeń na odcinku Siedlce – Hajnówka ma charakter połączeń międzywojewódzkich, które nie znajdują się w kompetencji Samorządu Województwa Mazowieckiego – argumentuje samorząd.

Problemy z paliwem

Kolejnym argumentem przeciwnym uruchomieniu takich połączeń jest obsługa połączeń z/do Czeremchy za pośrednictwem dwuczłonowych spalinowych pojazdów trakcyjnych.

– Baza utrzymaniowo-naprawcza dla tego typu pojazdów znajduje się w Tłuszczu, gdzie pojazdy spalinowe przechodzą przeglądy, naprawy oraz niezbędną obsługę (czyszczenie, nawadnianie itd.). W ramach tzw. dobowego obiegu taboru pojazd z/do Tłuszcza pokonuje ok. 1000 km. Wydłużenie relacji z/do Hajnówki spowodowałoby zwiększenie pracy eksploatacyjnej o ok. 240 km, co z dużym prawdopodobieństwem skutkowałoby brakiem wystarczającej ilość paliwa w zbiornikach – napisano w odpowiedzi.

Brak pojazdów

Trzecim powodem dla którego, Koleje Mazowieckie nie uruchomią takich połączeń to nie wystarczająca liczba pojazdów spalinowych, które umożliwiłyby wydłużenie relacji pociągów do Hajnówki.

Koleje Mazowieckie w swoim parku taborowym posiadają jedynie 14 pojazdów spalinowych: 7 autobusów szynowych SA135 oraz dwa serii 222M  a także pięć spalinowego autobusu szynowego serii VT627/VT628 1 szt.