Kolej na naukę – nowy konkurs PKP Intercity

Kolej na naukę – nowy konkurs PKP Intercity

Dziś ruszył organizowany przez PKP Intercity konkurs „Kolej na naukę – #IC2030”, który skierowany jest do studentów i kadry naukowej uczelni oraz pracowników jednostek naukowo-badawczych, którzy mogą wchodzić w skład start-upów. Celem jest umożliwienie przedstawicielom tych środowisk podzielenia się pomysłami na nowe, innowacyjne rozwiązania, które będą odpowiedzią na wyzwania wynikające ze strategii inwestycji oraz rozwoju PKP Intercity. Dla najlepszych trzech projektów przewidziane są nagrody finansowe.

Przedmiotem konkursu jest opis inicjatywy projektowej zawierającej innowacyjne rozwiązanie, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie. Zagadnienia merytoryczne łączą się z zadaniami określonymi w strategii PKP Intercity. Tematyka poszczególnych zagadnień to: 

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym,
  • Kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego,
  • Wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją,
  • Zakup biletu – początek wspaniałej podróży.

Na przygotowanie swoich propozycji uczestnicy konkursu mają czas do 15 maja 2023 – w tym okresie należy przekazać do PKP Intercity kompletną dokumentację konkursową.
Do zgłoszenia można dodatkowo dołączyć graficzną prezentację inicjatywy projektowej. Zgłoszone pomysły będą oceniane na podstawie pięciu kryteriów m.in.: spójność merytoryczna, korzyści jakie zaoferuje wprowadzenie w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjność i oryginalność. Równie ważny będzie też aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia. Dodatkowo punktowana będzie gotowość do współpracy z PKP Intercity we wdrożeniu zgłoszonej inicjatywy projektowej, na odrębnie ustalonych warunkach.

Wierzymy w kreatywność i możliwości polskiej kadry akademickiej i młodych ludzi. Wiele osób, które podróżują pociągami mogą mieć swoje przemyślenia i wnioski nt. funkcjonowania polskiej kolei – chcemy je poznać i dlatego zapraszamy ich do współpracy. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują wszystkie nadesłane projekty i wybiorą najlepsze z nich. Biorąc udział w konkursie można nie tylko wygrać jedną z przygotowanych nagród, lecz przede wszystkim wywrzeć namacalny wpływ na polską kolej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim i chcemy ją rozwijać – mówi Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.  

Projekty będą ocenione przez kapitułę, w skład której wejdą przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych z PKP Intercity. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie intercity.pl/konkurskolejnanauke

Współpraca PKP Intercity ze środowiskiem naukowym

PKP Intercity rozwija współpracę z uczelniami w Polsce, aby w pełni korzystać z potencjału środowiska naukowego i polskich studentów. W grudniu ubiegłego roku podpisano porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej pomiędzy przewoźnikiem i Politechniką Krakowską, a w tym roku z politechnikami: wrocławską i warszawską oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Umowy pozwolą na realizację staży, praktyk studenckich, wizyt studyjnych, specjalistycznych wykładów, kursów, szkoleń i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Powstaną dualne kierunki i specjalności, rozwijana będzie również promocja ekologicznego podróżowania.