KM chcą sprzedać wierzytelności ponad 3,5 tys. pasażerów

KM chcą sprzedać wierzytelności ponad 3,5 tys. pasażerów

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zbycie wierzytelności w wysokości ponad 1,65 mln zł. Liczba dłużników objętych wskazanymi wierzytelnościami z 6596 sztuk wezwań to 3514 osób.

Przedmiotem przetargu jest zbycie wierzytelności przysługujących mazowieckiej spółce wynikających z 6596 sztuk wezwań do zapłaty, wystawionych w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 29 grudnia 2022 r., z tytułu odbywania podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego na łączną kwotę zadłużenia 1 649 961,01 zł. Wierzytelności  składają się z:

  • 31 sztuk wezwań wystawionych w 2019 roku,
  • 212 sztuk wezwań wystawionych w 2020 roku,
  • 3744 sztuk wezwań wystawionych w 2021 roku,
  • 2609 sztuk wezwań wystawionego w 2022 roku.

Liczba dłużników objętych wskazanymi wierzytelnościami z 6596 sztuk wezwań to 3514 osób. W ww. paczce znajduje się 3364 sztuk wezwań posiadających adres, 6508 sztuk wezwań posiada PESEL.

Koleje Mazowieckie zaznaczają, że przystąpienie do przetargu oznacza, że w odniesieniu do zbywanych wierzytelności, uczestnik przetargu ma świadomość skutków prawnych, wynikających z przedawnienia roszczeń w szczególności w zakresie odsetek oraz ma świadomość skutków prawnych wynikających z przepisów o opłatach egzekucyjnych, w szczególności o opłatach komorniczych, związanych z umorzeniem postępowania.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do do 18 kwietnia 2023 r. Jedynym kryterium wyboru jest cena.