KIO przychyla się do odwołania Arrivy w przetargu na przewozy pasażerskie w woj. podlaskim

KIO przychyla się do odwołania Arrivy w przetargu na przewozy pasażerskie w woj. podlaskim

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przychyliła się do odwołania firmy Arriva od zapisów dokumentacji przetargu na świadczenie usług transportu kolejowego w województwie podlaskim w okresie od 2025 do 2029 roku.

Arriva w Odwołaniu podnosiła przede wszystkim, że obecne zapisy postępowania, określające termin rozpoczęcia usług sztywną datą 1 stycznia 2025 roku, w praktyce eliminują konkurencję z udziału w tym postępowaniu, dając zbyt krótki, niemożliwy do realizacji dla innych Operatorów poza obecnym, czas na przygotowanie się do usług.

KIO potwierdziła dziś fakt, że konieczność przygotowania się do profesjonalnego świadczenia usług kolejowych wymaga minimum 12 miesięcy mobilizacji od dnia podpisania umowy. Podobnie, czas wykonywania usług powinien być określony poprzez wskazanie długości trwania umowy od momentu jej podpisania, a nie sztywną datą kalendarzową.

Bez zapewnienia takich warunków przetarg jest niekonkurencyjny, niezgodny z przepisami prawa zamówień publicznych oraz Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla Polregio.

Zgodnie z orzeczeniem KIO termin składania ofert ma zostać wyznaczony na 30 dni od dnia publikacji zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.