Kiedy w wagonach PKP Intercity będą zainstalowane automaty vendingowe?

Kiedy w wagonach PKP Intercity będą zainstalowane automaty vendingowe?

Pani poseł Paulina Matysiak skierowała interpelację do ministra infrastruktury z pytaniem czy PKP Intercity zamierza inwestować środki w instalowanie w wagonach automatów do sprzedaży napojów zimnych i gorących. Na pytanie posłanki odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W odpowiedzi na interpelację autorstwa Pani poseł Pauliny Matysiak, minister Bittel napisał, że założeniem nowej umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozach pasażerskich w  transporcie  kolejowym na  lata 2021 –  2030, planowanej do zawarcia pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP Intercity jest  zapewnienie usługi gastronomicznej poprzez włączenie  do składu wybranych pociągów, wagonu: restauracyjnego, barowego, wyposażonego w automaty sprzedające(vendingowe) lub prowadzenie sprzedaży z wózka mobilnego.

– Realizacja przedmiotowej usługi w konkretnych pociągach uzgadniana będzie każdorazowo podczas opracowywania rocznych rozkładów jazdy pociągów –  dodaje Bittel.

Wiceminister poinformował również, że zgodnie z posiadanymi przez resort infrastruktury informacjami PKP Intercity przeprowadziła rozpoznanie rynku w zakresie możliwości rynkowych świadczenia usługi  gastronomicznej w pociągach poprzez automaty sprzedające (vendingowe).

– Obecnie przedmiotowe zagadnienie jest szeroko analizowane w celu opracowania założeń oraz modelu biznesowego – zaznacza Andrzej Bittel.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca 2019 r. PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę maszyn vendingowych z usługą utrzymania i uzupełniania produktów spożywczych do zmodernizowanych wagonów pasażerskich.