Kiedy pojedziemy pociągiem z Lublina przez Radom do Łodzi ?

Kiedy pojedziemy pociągiem z Lublina przez Radom do Łodzi ?

Poseł Anita Sowińska po raz kolejny skierowała interpelację do ministra infrastruktury w sprawie wykluczenia komunikacyjnego regionu łódzkiego i radomskiego. Zapytała m.in. kiedy planowane jest uruchomienie połączeń na linii komunikacyjnej Lublin – Radom – Tomaszów Maz. – Łódź – Poznań – Szczecin. Z odpowiedzi ministra Bittela wynika, że nie nastąpi to szybko.

– Wychodząc ku potrzebom mieszkańców regionu łódzkiego i radomskiego, popierając obywatelskie inicjatywy wnoszące o przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych relacji Lublin-Radom-Łódź-Poznań/Wrocław uważam, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym powinna być priorytetem działania Ministerstwa Infrastruktury – czytamy w interpelacji poseł Sowińskiej.

Jak zaznacza Sowińska, region radomski nie posiada bezpośredniego połączenia z Łodzią, która z racji położenia w centrum kraju powinna pełnić rolę jednego z głównych węzłów komunikacyjnych.

W odpowiedzi na interpelację, Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury przedstawił stanowisko, w którym czytamy, że minimalizacja wykluczenia komunikacyjnego jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Infrastruktury.

 – Dążąc do tego, aby krajowa siatka połączeń kolejowych w jak największym stopniu spełniała oczekiwania podróżnych, Ministerstwo Infrastruktury w tym zakresie podejmuje wspólnie z podmiotami działającymi na rynku kolejowym działania stymulujące ten rynek, a wdrażane procesy inwestycyjne i organizacyjne przyczyniają się do podnoszenia jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych – dodał wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolei.

Bittel wyjaśnił również, że uruchomienie połączeń w ramach linii komunikacyjnej z Lublina przez Radom, Łódź, Poznań i dalej do Szczecina zależne jest od dostępności taboru (nowe pojazdy FLIRT stopniowo będą zasilać flotę spółki PKP Intercity od roku 2022) oraz zakończenia prac modernizacyjnych infrastruktury na poszczególnych odcinkach, a także od limitu dofinansowania przewozów międzywojewódzkich, który zaplanowany jest na dany rok w ustawie budżetowej (z uwagi na ograniczenia wynikające z przyjętego limitu rekompensaty na lata 2022-2024 wprowadzanie zmian mających wpływ na wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwe po tym okresie).

– Powyższe uwarunkowania wskazują, iż pierwsze połączenia w ramach wskazanej linii mogą zostać uruchomione najwcześniej od Rocznego Rozkładu Jazdy edycji 2024/25 – wskazał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Minister Bittel odniósł się także do innego pytania poseł Sowińskiej dotyczącego bezpośrednich połączeń Warszawy z Przysłuchą. Poinformował, że pociągi PKP Intercity uruchamiane od rozkładu jazdy 2019/2020 zostały skierowane na trasę objazdową przez linię nr 22, w związku z modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Warka.

– Ze względu na wystąpienia strony społecznej i lokalnych samorządów, pociągi relacji Kraków – Olsztyn – Kraków zostały zatrzymane na stacji Przysucha. Jednakże, po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 8 pociągi wróciły na swoją trasę podstawową – wyjaśnia Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, że mieszkańcy powiatu przysuskiego mają także możliwość dojazdu do i z Warszawy z wykorzystaniem połączeń przesiadkowych na stacji Radom, realizowanych na odcinku Przysucha – Radom przez przewoźnika regionalnego.