KD wysyłają SA135-005 na P4 wraz z pracami dodatkowymi

KD wysyłają SA135-005 na P4 wraz z pracami dodatkowymi

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu serii SA135-005 wraz z pracami dodatkowymi.

Zadanie obejmuje wykonanie czynności obsługowych dla poziomu P4 zgodnych z DSU oraz wykonanie prac dodatkowych.

Dolnośląski przewoźnik oczekuje m.in.: wykonanie nowej malatury pojazdu oraz zabezpieczenie jej powłoką antygraffitti, wymianę okien na nowe, wymianę wykładziny podłogowej na nową, wymiana drzwi w kabinach maszynisty na drzwi ze szkła hartowanego, wymianę foteli maszynistów na nowe.

Spółka oczekuje również przystosowania układu radiotelefonu pociągowego do obsługi GSM-R czy np. wykonaniu kompleksowego  przeglądu klimatyzacji.

Koleje Dolnośląskie mają także wymagania dotyczące systemów multimedialnych. W pojeździe musi zostać zainstalowany system zgodny z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, w tym z wymaganiami TSI. Spółka oczekuje montażu wideomonitoringu, który będzie obejmować wnętrze pojazdu, zewnętrzne boki pojazdu, obszar przed i za pojazdem. Poza nagraniami wideo, musi być również rejestrowany dźwięk w kabinie maszynisty oraz nagrania z interkomu.

W każdej kabinie maszynisty musi zostać zainstalowany jeden terminal SKRJ, który umożliwi logowanie maszynisty do pojazdu za pomocą kart RFID używanych przez Zamawiającego oraz za pomocą przypisanego numeru maszynisty poprzez wpisanie numeru na klawiaturze terminala.

Przy każdych drzwiach wejściowych zamontowane zostaną przyciski służące do obsługi przystanków na żądanie.

Wykonawca musi zainstalować system emisji reklam a materiały muszą być przesyłane do pojazdów w sposób zdalny przy wykorzystaniu łączności zapewnianej przez komputer pokładowy SIP, bez konieczności wykonywania żadnych czynności na pojeździe.

Przewoźnik wymaga aby wykonawca wykonał dwie jazdy próbne. Pierwsza jazda pojazdu po wykonanej obsłudze technicznej poziomu utrzymania P4 odbędzie się w siedzibie wykonawcy. Druga jazda próbna pojazdu odbędzie się przed odbiorem końcowym i będzie wynosiła minimum 200 km.

Po wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wykonawca udzieli gwarancji na cały pojazd na okres 24 miesięcy.

Przewoźnik oczekuje, że prace zostaną wykonane w ciągu 70 dni roboczych liczony od daty przekazania pojazdu.

Termin składania ofert mija 24 maja 2022 r. o godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.