KD wezmą kredyt na zakup pięciu nowych ezt-ów

KD wezmą kredyt na zakup pięciu nowych ezt-ów

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na udzielenie kredytu bankowego na zakup pięciu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją projektu pn. ,,Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska-zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Przewoźnik podzielił przetarg na dwa zadania. Zadanie 1 obejmuje udzielenie kredytu bankowego w celu sfinansowania udziału własnego w związku z zakupem pięciu nowych, pięcioczłonowych składów. Zadanie 2 dotyczy . kredytu na sfinansowanie podatku VAT w związku z zakupem pociągów.

Koleje Dolnośląskie dopuszczają składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia – na jedną wybraną lub na wszystkie części zamówienia.

Jak informuje przewoźnik kredyt na sfinansowanie wkładu zostanie udzielony do 31.12.2030 r. natomiast pożyczka na opłacenie podatku VAT do dnia 30.06.2023 r.

Termin składania ofert mija 29 maja 2020 r.

Koleje Dolnosaskie przetarg na zakup pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz sześciu pociągów hybrydowych ogłosiły w połowie lutego. Na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wpłynęły dwie oferty. Swoje oferty złożyli nowosądecki Newag oraz bydgoska Pesa. Natomiast ofertę na dostawę sześciu składów hybrydowych dla dolnośląskiego przewoźnika złożył tylko Newag. Na początku kwietnia przewoźnik poinformował jednak o unieważnieniu przetargu na zakup pociągów hybrydowych z powodu oferty, która przewyższała znacząco założony budżet.  Największe szansa na dostawę pięciu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ma bydgoska Pesa, która złożyła ofertę w wysokości 145.170.750,00 zł brutto.