Już za tydzień XIV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

Już za tydzień XIV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

21 marca 2023 roku w Sheraton Grand Warsaw oraz w formie online odbędzie się XIV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Celem konferencji będzie dyskusja na tematy kluczowe dla rozwoju polskiego budownictwa infrastrukturalnego oraz sektora kolejowego.

Wydarzenie organizowane m.in. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zarządów generalnych wykonawców, podwykonawców, przewoźników kolejowych, dostawców materiałów oraz instytucji publicznych.

Podczas 4 paneli dyskusyjnych poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym, a także kluczowe inwestycje kolejowe, które będą miały ogromny wpływ na dalszy rozwój wielu sektorów polskiej gospodarki.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Swoją obecność na konferencji potwierdziły m.in. firmy, takie jak Eurovia, Warbud, Aebi Schmidt, Lafarge czy SoftwareOne.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej.

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia “Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” podczas której zostaną nagrodzone firmy oraz liderzy biznesu, którzy wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną.

Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać na stronie Konferencji.