Już 3 mld zł z Unii Europejskiej wzmocniły inwestycje PKP Intercity

Już 3 mld zł z Unii Europejskiej wzmocniły inwestycje PKP Intercity

PKP Intercity efektywnie pozyskuje i wykorzystuje fundusze unijne.  Przez 12 lat narodowy przewoźnik pozyskał łącznie dofinansowania w kwocie 3,16 mld złotych, które wsparły projekty o wartości 7,71 mld zł. Środki pozwoliły na modernizację i zakup taboru oraz przebudowy i doposażenie obiektów infrastrukturalnych. Dzięki temu stale rośnie komfort podróży, a po polskich torach jeździ coraz więcej nowego i zmodernizowanego taboru.

Łącznie od 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, PKP Intercity przeprowadziło modernizację 553 wagonów i 33 lokomotyw spalinowych. Wsparcie z UE pozwoliło też na zakup 45 nowych wagonów, 10 lokomotyw spalinowych, 20 lokomotyw elektrycznych i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Perspektywa finansowa 2007-2013

PKP Intercity rozpoczęło korzystanie z funduszy unijnych w 2011 roku, a pierwsza perspektywa finansowa skupiła się na wzmacnianiu parku taborowego. Jednym z pierwszych zakupów z wykorzystaniem funduszy były elektryczne zespoły trakcyjne ED250 (Pendolino). Pojawienie się nowych pociągów na polskich torach pozwoliło na stworzenie nowej kategorii usług – Express InterCity Premium, dzięki której przewoźnik oferuje najszybsze w kraju przejazdy pomiędzy największymi ośrodkami Polski. Oprócz wspomnianych pociągów Pendolino, zakupiono po 20 jednostek PesaDART i FLIRT, modernizowane były też wagony i lokomotywy.  

Perspektywa finansowa 2014-2020  – inwestycje w komfortowy tabor

Od 2014 roku realizowane są dwa projekty, które częściowo finansowane są z funduszy unijnych. Projekty inwestycyjne „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” i „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” są  współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektów to ponad 2,5 mld zł brutto, a poziom dofinansowania to ponad 1,01 mld zł. Do końca br. PKP Intercity otrzyma 907 mln zł, co stanowi blisko 90% dofinansowania dla obu projektów.

Projekty „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” i „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A., obejmują 12 taborowych i 42 infrastrukturalne zadania inwestycyjne.

Park taborowy przewoźnika wzmocniło 355 zmodernizowanych wagonów, a wśród nich m.in. wagony przedziałowe i bezprzedziałowe oraz wagony COMBO, które zwiększają dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnościami i pozwalają na podróże z rowerem.  Z wykorzystaniem dofinansowania PKP Intercity zakupiło też 20 lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin i zmodernizowano 13 lokomotyw spalinowych.

…i nowoczesną infrastrukturę

Środki unijne pozwalają też na modernizację i rozbudowę infrastruktury przewoźnika, czyli stacji postojowych. Zakończyły się przebudowy bocznic w Olsztynie i Kołobrzegu, postępują też prace modernizacyjne na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Bocznica w Krakowie zyska zmodernizowaną sieć sprężonego powietrza i instalację wodną. Trwa już trzeci etap modernizacji stacji postojowej Wrocław Główny, a w ostatnich tygodniach rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów. Podobny obiekt działa już w Warszawie, a kolejna myjnia powstanie w Krakowie. Łącznie PKP Intercity będzie dysponować 7 ekologicznymi obiektami, które pozwolą na utrzymanie taboru w czystości. Kolejowe serce Polski, czyli stacja postojowa Warszawa Olszynka Grochowska, dzięki dofinansowaniu zyskała urządzenia myjące i tokarkę podtorową. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

Korzystając z unijnych funduszy, PKP Intercity zakupiło też 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie.

Realizowany przez nas od kilku lat największy w historii program inwestycyjny przynosi coraz wyższą jakość podróżowania dla pasażerów oraz stały rozwój spółki. Pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich mają w tym duży udział. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby efektywnie z nich korzystać. Z myślą o dalszych inwestycjach na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania kolejnych środków unijnych – mówi Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Fundusze unijne pomagają w realizacji największego programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, który zakłada zainwestowanie 27 mld w modernizację taboru i infrastruktury. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży.