Jesteś studentem i planujesz podróż na święta? Pamiętaj o legitymacji!

Jesteś studentem i planujesz podróż na święta? Pamiętaj o legitymacji!

Urząd Transportu Kolejowego przypomina: tylko ważna legitymacja szkolna lub studencka uprawnia do podróży koleją na podstawie biletu ulgowego.

Dokumentem, który potwierdza uprawnienie do ulgi ustawowej (szkolnej i studenckiej) jest wyłącznie legitymacja – szkolna lub studencka. Legitymacja musi być ważna (stempel lub naklejka uczelni na obecny semestr bądź aktywowana mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel). Jeśli masz przy sobie wyłącznie zaświadczenie, że jesteś studentem danej uczelni, musisz kupić bilet normalny.

Podróż z ulgą

Warto pamiętać, że szkoła czy uczelnia ma prawo wydawać zaświadczenia, że dana osoba pobiera w niej naukę. Takie dokumenty nie są jednak potwierdzeniem prawa do ulgowych przejazdów koleją. Potwierdzeniem prawa do zniżki nie jest także zaświadczenie z policji o utracie legitymacji. Nie możesz na tej podstawie podróżować z ulgowym biletem.

Jeśli okażesz w pociągu bilet ulgowy bez ważnej legitymacji studenckiej, w praktyce oznacza to, że podróżujesz bez dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów. Jesteś tym samym traktowany podobnie jak osoba bez ważnego biletu. W takim przypadku konduktor lub kontroler wystawia bilet na przejazd według normalnej taryfy wraz z opłatą dodatkową (jest ona określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej).

Wysokość opłaty dodatkowej to 40-krotność ceny najtańszego normalnego biletu jednorazowego przewoźnika. Konkretną wysokość tej opłaty przewoźnicy podają w swoich cennikach, a nierzadko także w treści wystawianego w pociągu wezwania do zapłaty.

Kara. I co dalej?

Jeśli w czasie kontroli biletu okazało się, że nie masz przy sobie legitymacji i otrzymałeś karę, możliwe, że możesz jej uniknąć. Wystarczy udokumentować przewoźnikowi prawo do ulgowego przejazdu w ciągu 7 dni od feralnej podróży (takie prawo daje pasażerom art. 33a ust. 4 ustawy Prawo przewozowe). Nadal będzie konieczne zapłacenie opłaty manipulacyjnej, wynosi ona jednak nie więcej niż 26 zł. Odwołanie, wraz z uwierzytelnioną kopią legitymacji, wniesiesz do przewoźnika w formie reklamacji. Dokładną informację, jak to zrobić, znajdziesz w regulaminie przewozowym spółki, z której usług korzystałeś.