Jest nowy przetarg na opracowanie eksperckie dla rogowskiej wąskotorówki

Jest nowy przetarg na opracowanie eksperckie dla rogowskiej wąskotorówki

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ponownie ogłosił przetarg na przygotowanie opracowania eksperckiego dla projektu „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała”.

Zadanie ma na celu opracować cztery ramowe warianty dalszego funkcjonowania Kolei Rogowskiej – od zapewnienia jej utrzymania jej w obecnym stanie i sposobie wykorzystania (z dodatkowym przywróceniem przejezdności całej trasy) aż po modernizację i podniesienie prędkości szlakowej dla umożliwienia jej wykorzystania w codziennym transporcie zbiorowym dla zapewnienia kolejowego skomunikowania m.in. Rawy Mazowieckiej z Łodzią i innymi ośrodkami regionu.

 – Przedmiotowa inicjatywa ma w skali Polski wyjątkowo innowacyjny charakter, gdyż obejmuje swym zakresem lokalną linię kolejową o prześwicie toru mniejszym niż 1 435 mm. Dotychczas takie przedsięwzięcia były realizowane głównie na terenie Austrii i Niemiec na takich kolejach jak na przykład Murtalbahn czy Harzer Schmalspurbahnen, gdzie linie wąskotorowe stanowią stały element sieci transportu publicznego w regionie. Projekt realizowany we współpracy z Województwem Łódzkim w dalszych etapach pozwoliłby osiągnąć nam takie standardy. – wskazuje Adam Wawrzyniak, Prezes Zarządu FPKW.

– Wstępne analizy przeprowadzone przez FPKW wskazują że demograficzne i gospodarcze otoczenie szlaku Kolei Rogowskiej są zbliżone do tych występujących w regionach w których linie wąskotorowe obsługują codzienny transport zbiorowy. Opracowanie które zamierza zlecić UMWŁ pomoże szczegółowo zweryfikować i ewentualnie skorygować te wstępne założenia – dodaje dr inż. Michał Zajfert, Członek Rady FPKW.

Poprzednie, prowadzone w 2021 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Cena najwyżej ocenionej, najtańszej niepodlegającej odrzuceniu oferty w poprzednim przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czas na składanie ofert upływa 13 maja 2022 r. Partnerem Województwa przy projekcie są Powiat Rawski i Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, która od 20 lat prowadzi naszą historyczną kolej.