Dworzec w Kołobrzegu czeka przebudowa [WIZUALIZACJE]

Dworzec w Kołobrzegu czeka przebudowa [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. ogłosiły przetarg na prace budowlane polegające na przebudowie dworca kolejowego Kołobrzeg.

Wybudowany w 1910 r. budynek dworca kolejowego ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Głównym założeniem przebudowy dworca  jest podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz dodatkowych kas uruchamianych w sezonie urlopowym a także poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo-usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, niską wysokość pomieszczeń piwnica zostanie wyłączona z użytkowania. Ściany piwnic zostaną zaizolowane przed dostępem wód gruntowych (szczegóły rozwiązań iniekcji poziomych, pionowych i pozostałych zabezpieczeń przeciwwodnych zostaną opisane projekcie wykonawczym).

Na poziomie parteru zaprojektowano powierzchnie obsługi podróżnych, w tym.: hol pełniący funkcję poczekalni, poczekalnię z urządzeniami do przechowywania bagażu,  kasę biletową przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników, toalety: damska i męska i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie zabaw dzieci oraz opiekuna z dzieckiem a także pomieszczenie gospodarcze.

Dotychczasowe pomieszczenia magazynowe będą przeznaczone na powierzchnie usługową.

Na piętrze przewidziano dwa niezależne pomieszczenia przeznaczone dla drużyn konduktorskich wyposażone w pełen węzeł sanitarny, aneks kuchenny oraz pokój do wypoczynku.

Podczas przebudowy pasażerowie będą korzystali z dworca tymczasowego, który będzie zlokalizowany przy przejściu przez tory na północny zachód od obecnego dworca. W budynku będzie się znajdowała poczekalnia , kasa biletowa z zapleczem socjalnym i toaleta dla personelu oraz toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 69 tygodni od dnia zawarcia umowy

Oferty można składać do 13 maja 2022 r. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena.