Jedna oferta na wykonanie P4 pojazdu EN71-100

Jedna oferta na wykonanie P4 pojazdu EN71-100

Tylko jedna oferta wpłynęła do Kolei Mazowieckich w przetargu na wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN71-100 wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych i uzupełnieniem braków.

Na sfinansowanie zamówienia mazowiecki przewoźnik zamierza przeznaczyć 1 599 000 zł brutto.

Jedyną ofertę w wysokości 2 270 580 zł brutto złożyła spółka Pesa Mińsk Mazowiecki.

Dodatkowo wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w terminie do 30 września, przy czym naprawę elektrycznego zespołu trakcyjnego wykonać w 40 dni kalendarzowych.

 Na pojazd po naprawie udzielona ma zostać gwarancja jakości na okres 18 miesięcy na cały EZT.