Jedna oferta na P4 18 EZT-ów Polregio

Jedna oferta na P4 18 EZT-ów Polregio

Tylko firma Pesa Mińsk Mazowiecki złożyła ofertę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT.

Na sfinansowanie zamówienia Polregio przeznaczyło 61 366 000 zł brutto.  Pesa Mińsk Mazowiecki złożyła ofertę w wysokości 61 365 930 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez prac przeglądowo-naprawczych w 18 elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT na potrzeby PR Wrocław (4 EZT), PR Kraków (8 EZT) i PR Opole (6 EZT).

Pojazdami wskazanymi do prac są następujące jednostki:

 1. EN57-650
 2. EN57-694
 3. EN57-840
 4. EN57-1129
 5. EN57-1160
 6. EN57-1256
 7. EN57-1282
 8. EN57-1292
 9. EN57-1373
 10. EN57-2005
 11. EN57-2009
 12. EN57-2025
 13. EN57-2028
 14. EN57-2037
 15. EN57-2039
 16. EN57-2045
 17. EN57-2050
 18. EN57-2069

Zakres prac

W ramach zakresu stałego czwartego poziomu utrzymania, spółka oczekuje wykonania prac określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

W ramach prac dodatkowych opcjonalnych, które są niezbędne w celu spełnienia warunków określonych w DSU, przewoźnik przedstawił listę ponad 60 prac. W wykazie prac znalazły się m.in.:

 • naprawa silnika trakcyjnego
 • wymiana osi zestawu kołowego
 • naprawa przetwornicy statycznej
 • wymiana szyby czołowej
 • naprawa  bądź wymiana sprzęgu Scharfenberga
 • naprawa bądź wymiana cylindra hamulcowego wózka tocznego i napędnego
 • naprawa  bądź wymiana zderzaków
 • naprawa nastawnika jazdy
 • wymiana pantografu

Dodatkowo przewoźnik zleci prace dodatkowe na wybranych pojazdach polegające na montażu  toalety próżniowej.

Przewoźnik oczekuje wykonania naprawy dla każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danej jednostki.

Gwarancja

Na wykonane czynności i prace wynikające z przedmiotu zamówienia wybrany wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres:

 • 18 miesięcy dla całego pojazdu, w tym dla wszystkich zamontowanych w ramach Naprawy zespołów, podzespołów i części (niezależnie od tego, czy są nowe, czy regenerowane
 • 24 miesięcy na malaturę;

Umowa w sprawie zamówienia będzie obowiązywała przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.