Jaromir Falandysz powołany do zarządu Torpolu

Jaromir Falandysz powołany do zarządu Torpolu

Zarząd Topolu poinformował, że 4 września 2023 r. Rada Nadzorcza spółki powołała z dniem 15 września 2023 r. Pana Jaromira Falandysz do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii.

Pan Jaromir Falandysz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i IAE Aix Marseille Graduate School of Management.

Doświadczenie zawodowe:

  • 01.2019 — 07.2023: Lotos Kolej Sp. z o. o. — Wiceprezes Zarządu;
  • 08.2020 – 09.2023: Centralny Port Komunikacyjny — Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • 05.2019 – 12.2020: Interferie S.A. — Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
  • 03.2016 – 01.2019: Energa Oświetlenie sp. z o. o. — Wiceprezes Zarządu;
  • 06.2016 – 07.2018: Ogrodowa Inwestycje sp. z o. o. — Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie w zarządzie spółki Torpol zasiadają:

  • Grzegorz Grabowski, prezes zarządu, który złożył wypowiedzenie  z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
  • Konrad Tuliński, wiceprezes zarządu ds. produkcji,
  • Tomasz Krupiński, wiceprezes zarządu ds. handlowych
  • Marcin Zachariasz, wiceprezes zarządu ds. finansowych

Przypomnijmy, że w kwietniu, po uzyskaniu niezbędnych zgód spółka Centralny Port Komunikacyjny sfinalizowała umowę zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Torpol.