Jakie lokomotyw posiada Polregio?

Jakie lokomotyw posiada Polregio?

Posłanka Paulina Matysiak zapytała o potencjał taborowy Polregio. Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury wynika, że przewoźnik posiada 58 lokomotyw, z czego 35 pojazdów zostało skreślonych lub jest w trakcie procedury skreślenia z ilostanu.

Jak przekazał Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Polregio posiada łącznie 58 lokomotyw elektrycznych i spalinowych, w tym:

 • 5 szt. elektrycznych EP07P – w eksploatacji i planowych naprawach;
 • 15 szt. lokomotyw spalinowych serii SM42, w tym:
  • 3 szt. w eksploatacji,
  • 1 szt. aktualnie planowana jest do naprawy okresowej,
  • 7 szt. zostało skreślonych oraz w trakcie procedury skreślenia z ilostanu z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż/złomowanie, z uwagi na brak zasadności ekonomicznej ich naprawy i eksploatacji;
  • 4 szt. oczekujące na naprawy okresowe;
 • 18 szt. lokomotyw spalinowych serii SU42, w tym:
  • 7 szt. w eksploatacji,
  • 2 szt. w trakcie napraw okresowych,
  • 8 szt. zostało skreślonych oraz w trakcie procedury skreślenia z ilostanu z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż/złomowanie, z uwagi na brak zasadności ekonomicznej ich naprawy i eksploatacji,
  • 1 szt. oczekująca naprawy okresowej;
 • 12 szt. lokomotyw spalinowych serii SP32 skreślonych oraz w trakcie procedury skreślenia – nie kwalifikują się do wykonania napraw okresowych i dalszej eksploatacji;
 • 8 szt. lokomotyw spalinowych serii SU45 skreślonych oraz w trakcie procedury skreślenia – lokomotywy nie kwalifikują się do wykonania napraw okresowych i dalszej eksploatacji