Jaki taborem dysponowało PKP Intercity w 2021 r.?

Jaki taborem dysponowało PKP Intercity w 2021 r.?

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku spółka posiadała na stanie 2100 wagonów pasażerskich, 386 lokomotyw (w tym 5 lokomotyw spalinowych serii 754 wynajętych z kolei ČD) oraz 74 elektryczne zespoły trakcyjne.

Wagony pasażerskie

Średni wiek wagonów w 2021 r. to 32,97. Najwięcej spółka posiada wagonów 2 klasy (1305 szt.) z czego aż 1049 to pojazdy powyżej 30 lat.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przewoźnik posiadał 1111 wagonów klimatyzowanych, o 134 więcej niż na koniec 2020 roku.

Blisko 88% wagonów PKP Intercity przystosowanych jest do rozwijania prędkości do 160 km/h a 9% stanowiły pojazdy mogę jechać z V-max 200 km/h.

Do komunikacji międzynarodowej z krajami Europy Zachodniej przystosowanych było 1100 wagonów (tj. o 45 więcej niż na koniec roku 2020), do komunikacji z krajami byłego Związku Radzieckiego 114 wagonów (tj. o 2 mniej niż na koniec roku 2020), natomiast do komunikacji krajowej (wewnętrznej) 882 wagonów (tj. o 33 mniej niż na koniec roku 2020).

Naprawy wagonów

W 2021 roku wykonano 122 naprawy modernizacyjne na poziomie P5 (naprawa główna wraz z modernizacją) – dla wagonów poruszających się z prędkością V=160km/h, w standardzie z zamkniętym obiegiem WC, klimatyzacją, przystosowaniem do montażu urządzeń Wi-Fi oraz wyposażeniem wagonów w system diagnostyki pokładowej. Wykonano łącznie 403 naprawy rewizyjne na poziomie P4 wszystkich typów wagonów, w 18 wagonach w ramach modernizacji podczas naprawy rewizyjnej zabudowano zamknięty obieg WC, w 2 wagonach zabudowano gniazdka elektryczne 230V.

Zakup wagonów

W 2021 roku zakupiono 8 nowych wagonów specjalnych na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej – przystosowane do poruszania się z prędkością V=160 km/h i 4 nowe wagony pasażerskie 2 klasy bezprzedziałowe o Vmax=200 km/h.

Tabor trakcyjny

średni wiek pojazdów trakcyjnych to 29,82 lat. Najliczniejszy serią pojazdów nadal pozostają lokomotywy EP07 (142 szt.) a ich średni wiek to blisko 40 lat.

Blisko połowa całego posiadanego taboru trakcyjnego może poruszać się z prędkością do 125 km/h, co trzeci pojazd może poruszać się z prędkością do 160 km/h.

Naprawy pojazdów trakcyjnych

W 2021 roku wykonano 32 naprawy czwartego poziomu utrzymania (rewizyjne) elektrycznych pojazdów trakcyjnych.  Wykonano także 4 naprawy awaryjne lokomotyw EP09-007, EU44-004, EP07-1058, EU160-019.

W 2021 roku realizowana była umowa na wykonanie napraw piątego poziomu utrzymania (napraw głównych) z modernizacją pojazdów ED74.

Ponadto w 2021 roku wykonano także 17 napraw czwartego poziomu utrzymania P4.1 (rewizyjnych) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED161 w firmie PESA oraz 12 napraw czwartego poziomu utrzymania P4 (rewizyjnych) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED250 w firmie Alstom w ramach podpisanych umów na dostawę i utrzymanie.

Inwestycje taborowe

W 2021 roku na zakup i modernizację taboru oraz na pozostałe środki transportu wydatkowanych zostało 543,61 mln zł z czego na wagony 522,85 mln zł a na pojazdy trakcyjnej 20,4 mln zł. 350 tys. zł przeznaczono na zakup wózków akumulatorowych.