Jak pracodawcy zachęcają pracowników do niskoemisyjnych podróży do pracy?

Jak pracodawcy zachęcają pracowników do niskoemisyjnych podróży do pracy?

Urząd Transportu Kolejowego przygotował ankietę dotyczącą działań podejmowanych przez pracodawców, polegających na zachęcaniu pracowników do podróży transportem publicznym, koleją czy rowerami. Wyniki ankiety pozwolą określić w jakim stopniu tematyka zrównoważonej mobilności jest dostrzegana i promowana przez pracodawców.

Rola pracodawcy jest w tym aspekcie szczególnie ważna, gdyż ma on możliwość oddziaływania na dużą grupę ludzi, którzy codziennie odbywają podróże. Istnieją bowiem organizacje, które biorą odpowiedzialność za to, jaki środek transportu ich pracownicy wybiorą podczas codziennych podróży do pracy, oferując odpowiednie zachęty w tym zakresie. Kształtowanie wyborów w zakresie alternatywnych wyborów komunikacyjnych poprzez oferowanie benefitów pozapłacowych jest wartościowym narzędziem, z którego skorzysta zarówno pracodawca jak i pracownik.

Zachęcamy wszystkich pracodawców, dla których ważna jest tematyka zrównoważonej mobilności, ograniczania emisji z transportu oraz troska o społeczeństwo, do wzięcia udziału w badaniu. Jest to doskonała okazja do podzielania się przykładami narzędzi stosowanych w celu popularyzacji niskoemisyjnych środków transportu.

Ankieta jest częścią działań związanych z promowaniem zrównoważonej mobilności, realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Będzie ona aktywna do 7 października 2022 r.

Link do ankiety

Zachęcamy do udziału w badaniu!