Jak Ministerstwo Infrastruktury zwiększa konkurencyjność kolei w Polsce?

Jak Ministerstwo Infrastruktury zwiększa konkurencyjność kolei w Polsce?

Ministerstwo Infrastruktury w swoich działaniach dąży do wszechstronnego rozwoju transportu, zarówno w przewozach osób jak i towarów – czytamy w odpowiedzi na interpelację grupy posłów.

Posłowie Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Paulina Matysiak, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny oraz Adrian Zandberg skierowali do ministra infrastruktury interpelację w sprawie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Zapytali przy tym jakie kroki podejmuje Ministerstwo, aby zwiększyć konkurencyjność kolei w Polsce.

– Realizowana od wielu lat, przy wsparciu środków UE, m.in. w ramach „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.”, modernizacja infrastruktury kolejowej, sprawiła że obecnie stan ponad 63 % długości linii kolejowych w Polsce oceniany jest jako dobry.  Podejmowane działania inwestycyjne pozwoliły także na osiągnięcie dodatniego bilansu zmian prędkości na liniach kolejowych. W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, realizowane są inwestycje, poprawiające parametry linii kolejowych, w tym ich przepustowość, maksymalną prędkość oraz naciski osi na tor – odpisał Andrzej Bittel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przedstawiciel resortu dodał, kolejnym ważnym programem służącym wzmacnianiu roli kolei jest „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”, którego wartość wynosi ok. 24 mld zł.

–  Nadrzędnym celem programu, jest zapewnienie stabilności finansowania zarządców infrastruktury oraz likwidacja najbardziej uciążliwych dla przewoźników kolejowych zaległości utrzymaniowo-naprawczych na istniejącej sieci kolejowej – dodaje.

Bittel zwrócił uwagę, że adresowany do jednostek samorządu terytorialnego „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku”, przyczynia się z kolei do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.

Minister poinformował, że w celu zwiększenia dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego, Rada Ministrów ustanowiła „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025.”

– Przyjęty dokument jest programem wieloletnim, obejmującym zadania z zakresu infrastruktury punktowej przy liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. oraz zadania związane z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwia pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej – tłumaczy  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak podkreśla, o skuteczności podejmowanych działań świadczą statystyki przewozowe. W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów. W porównaniu z 2020 r. na przejazd pociągiem zdecydowało się o ponad 35,7 mln osób więcej, co oznacza wzrost o 17%.

– Należy przy tym pamiętać, że jednym z ważniejszych czynników, determinujących wybór przez pasażera transportu kolejowego jest powiązanie oferty handlowej przewoźnika kolejowego z innymi usługami przewozów publicznym transportem zbiorowym – podsumował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.