INTOP Warszawa ma wybudować nową bazę Kolei Mazowieckich

INTOP Warszawa ma wybudować nową bazę Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły przetarg na budowę nowej bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka INTOP Warszawa. Wartość kontraktu to blisko 75 milionów złotych brutto.

Budowa bazy w Radomiu jest nie tylko ważna dla funkcjonowania Kolei Mazowieckich ale przede wszystkim realizacja tego projektu będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój regionu i aktywizację zawodową społeczności lokalnej. Nowe zaplecze zapewni miejsca pracy dla około 50 mieszkańców południowej części województwa mazowieckiego. Ponadto w ciągu najbliższych czterech lat Spółka KM, której właścicielem jest samorząd województwa mazowieckiego, pozyska 16 nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych planowanych do obsługi między innymi połączenia do Radomia – powiedział Rafał Rajkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Nowy oddział zaplecza technicznego będzie zlokalizowany przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego  w Radomiu. Inwestycja będzie przeznaczona do wykonywania prac utrzymaniowych pojazdów kolejowych w poziomach utrzymania P1 – P2, a w przyszłości możliwe, że również w poziomie P3. W hali będą znajdowały się dwa kanały przeglądowo-naprawcze, dzięki czemu będzie możliwe jednoczesne wykonanie prac serwisowych minimum dwóch pojazdów kolejowych o długości nieprzekraczającej 99 metrów. Realizacja tej inwestycji ułatwi proces utrzymania pojazdów kolejowych Kolei Mazowieckich obsługujących relacje:

  • Radom – Skarżysko -Kamienna,
  • Radom – Warka,
  • Radom – Drzewica,
  • Radom – Przysucha,
  • Radom – Dęblin.

 

Nowa baza w Radomiu umożliwi wykonywanie napraw na miejscu, bez konieczności przejazdu do Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru  w Warszawie, Tłuszczu czy w Sochaczewie. To duża oszczędność czasu, która zdecydowanie wpłynie na większą efektywność eksploatacji pojazdów – podkreśla Robert Stępień, Prezes Kolei Mazowieckich.

W nowym zapleczu, poza budową hali przeglądowo-naprawczej planowana jest również budowa torów postojowych wraz z siecią trakcyjną, magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, a także budynku administracyjno-biurowego oraz myjni przejazdowej z systemem przeciwoblodzeniowym. Planowany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Gwarancja jakości na wybudowaną bazę utrzymaniowo-naprawczą pojazdów kolejowych w Radomiu wraz z infrastrukturą kolejową wynosi 8 lat.