Instytut Kolejnictwa podpisał umowę ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Instytut Kolejnictwa podpisał umowę ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

W czwartek, 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy między Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Instytutem Kolejnictwa.

Współpraca będzie realizowana w zakresie: wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych, opracowywania koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych, zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych, opracowywania raportów z uzyskanych badań, przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony, wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów, wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji, w szczególności w postaci debat naukowych, opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych, systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności, promocji przedsięwzięć prowadzonych przez strony w obszarze ich działalności, wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych, udziału studentów w stażach i praktykach.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzej Massel i Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

W spotkaniu brali także udział – ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz. Ze strony Instytutu Kolejnictwa w spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei dr hab. inż. Marek Pawlik prof. IK oraz Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji dr inż. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska.

Podpisane porozumienie ma na celu współpracę w obszarach działalności związanej z bezpieczeństwem pożarowym.

Przypomnijmy, że w połowie maja 2022 r. Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną.