Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

Instytut Kolejnictwa nawiązał współpracę z  Wojskową Akademią Techniczną

W Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie podpisano umowę o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną a Instytutem Kolejnictwa.

Współpraca będzie realizowana w zakresie:

  • odbywania praktyk studenckich lub stażu naukowego w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Kolejnictwa,
  • wspólnej organizacji seminariów naukowych dla pracowników naukowych, badawczo-technicznych, doktorantów i studentów,
  • wzajemnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych,
  • prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych.

Podpisane porozumienie ma na celu współpracę naukowo-dydaktyczną, wzajemne pozyskiwanie i realizacje projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzej Massel i Prorektor ds. rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej płk. dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT.

W spotkaniu brali także udział – ze strony Wojskowej Akademii Technicznej:  Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT, Zastępca Dyrektora Instytutu dr inż. Michał Wiśnios oraz dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, z którego inicjatywy podpisano porozumienie. Ze strony Instytutu Kolejnictwa w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei dr hab. inż. Marek Pawlik prof. IK, Kierownik Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji dr inż. Marek Sumiła oraz Zastępca Kierownika Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji mgr inż. Patryk Wetoszka.