Iloma lokomotywami dysponuje PKP Intercity?

Iloma lokomotywami dysponuje PKP Intercity?

Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na pytania posła Tomasza Kostusia dowiadujemy się jak wygląda park taborowy narodowego przewoźnika.

Jak poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury, PKP Intercity dysponuje 312 lokomotywami elektrycznymi.

Od 2016 roku zostało zakupionych 30 nowych lokomotyw elektrycznych, natomiast w ramach podpisanego kontraktu dostarczonych zostanie kolejnych 10 (+5 opcja) nowych lokomotyw elektrycznych – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przedstawiciel resortu dodał, że przewoźnik uruchomił procedury przetargowe na zakup kolejnych 83 (+ 32 opcja) lokomotyw elektrycznych.

– Od 2016 roku zostały zmodernizowane 154 lokomotywy elektryczne. Ponadto spółka uruchomiła procedury przetargowe na wykonanie zabudowy ERMS/ETCS w 10 lokomotywach serii EU44. – stwierdził Bittel.

Wskazał jednocześnie, że obecnie z eksploatacji wyłączonych jest 99 lokomotyw elektrycznych i spółka nie posiada lokomotyw elektrycznych dzierżawionych.

Dzisiejsza decyzja o dzierżawie 10 lokomotyw elektryczny świadczy tylko, że problem z taborem jest i przewoźnik próbuje go zniwelować.

Poseł Tomasz Kostuś zapytał także o lokomotywy spalinowe.

Wiceminister Bittel odpowiedział że PKP Intercity dysponuje 31 lokomotywami spalinowymi do obsługi pociągów na liniach niezelektryfikowanych. Ponadto spółka uruchomiła procedurę przetargową na zakup 16 lokomotyw hybrydowych elektryczno-spalinowych, w efekcie której umowa została zawarta.

– Od 2016 roku zostało zmodernizowanych 11 lokomotyw spalinowych, natomiast w ramach podpisanego
kontraktu spółka planuje wykonanie modernizacji kolejnych 2 lokomotyw spalinowych.

Sekretarz stanu poinformował, że obecnie z eksploatacji wyłączone 4 lokomotywy spalinowe dodając, że spółka dzierżawi 5 lokomotyw spalinowych od Kolei Czeskich.

Na pytanie iloma lokomotywami spalinowymi manewrowymi dysponuje przewoźnik, przedstawiciel resortu odpowiedział, że PKP Intercity dysponuje 29 pojazdami.

– W ramach podpisanego kontraktu dostarczonych zostanie 10 nowych lokomotyw manewrowych i uruchomiana została wewnętrzna procedura na zakup kolejnych 18 takich pojazdów – podkreślił Bittel.

Dodał, że obecnie z eksploatacji wyłączonych jest 6 lokomotyw spalinowych, a spółka dzierżawi dwie lokomotywy manewrowe.