Ile jest niezmodernizowanych EN57 i kiedy zostaną wycofane z użytkowania?

Ile jest niezmodernizowanych EN57 i kiedy zostaną wycofane z użytkowania?

Posłanka Paulina Matysiak skierowała interpelację do ministra infrastruktury w sprawie daty wycofania elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. Z odpowiedzi Andrzej Bittela, wiceministra infrastruktury  dowiadujemy się, że obecnie w posiadaniu przewoźników znajduje się ponad 150 niezmodernizowanych składów a orientacyjna, graniczną datę eksploatowania pojazdów serii EN57 jest na rok 2042.

Jak czytamy w interpelacji poseł Matysiak, produkowane przez zakład Pafawag we Wrocławiu elektryczne zespoły trakcyjne znane jako EN57 to legenda w historii polskiej kolei.

– Te pamiętające swoją świetność w czasach PRL-u składy wciąż można zobaczyć na polskich torach – dodała Matysiak.

Część tych składów przeszła w ostatnich latach modernizację i do dzisiaj służy pasażerom. Z inspiracji pasjonatów pani poseł zapytała o kilka spraw dotyczących przyszłości tych składów.

Jak czytamy w odpowiedzi ministra Andrzeja Bittela, na interpelację  pani poseł Pauliny Matysiak, dowiadujemy się  że niezmodernizowane, elektryczne zespoły trakcyjne EN57 znajdują się aktualnie w posiadaniu Kolei Dolnośląskich – jeden eksploatowany pojazd o oznaczeniu EN57-1703, Kolei Mazowieckich – 47 pojazdów, z czego 28 zostało wyłączonych z ruchu i przeznaczonych na likwidację, PKP SKM w Trójmieście – 19 pojazdów Polregio – 98 sztuk EN57 oraz Kolei Śląskich – jeden EN-57-1085.

Minister Bittel zaznaczył jednocześnie, że elektryczne zespoły trakcyjne EN57 nie są eksploatowane w przewozach kolejowych realizowanych w ramach umowy ramowej na świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawieranej przez ministra właściwego do spraw transportu z PKP Intercity S.A. a używane są w przypadku wojewódzkich przewozów pasażerskich.

– Zgodnie z powyższym, nabywanie, modernizacja i utrzymanie eksploatowanego taboru albo współfinansowanie powyższych aktywności w odniesieniu do jednostek EN57 wchodzi w zakres obowiązków organizatorów przewozów wojewódzkich – dodał Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa nie był w stanie podać datę graniczną, po której z polskich torów powinny zniknąć składy EN57, które są wciąż niezmodernizowane, ponieważ decyzja ta nie należy do Ministerstwa Infrastruktury.

Na podstawie informacji otrzymanych przez Ministerstwo Infrastruktury, Andrzej Bittel przedstawił planowane daty wycofania składów EN57 z eksploatacji. Koleje Mazowieckie planują eksploatację ostatnich pojazdów serii EN57 przynajmniej do roku 2026; PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jako datę graniczną wskazuje osiągnięcie przez ostatnie niezmodernizowane zespoły trakcyjne przebiegu, kwalifikującego go na skierowanie do przeglądu poziomu „P5”. Przedstawiono orientacyjną, graniczną datę eksploatowania pojazdów serii EN57 na rok 2042. Koleje Śląskie planują wykorzystywać tabor z serii EN57 do obsługi pasażerskich przewozów do końca roku 2021. Koleje Dolnośląskie przekazały, że nie istnieją aktualnie przesłanki uzasadniające wycofanie eksploatowanego pojazdu i  z tego tez powodu nie określają jeszcze daty zakończenia eksploatacji EN57-1703.

– Polregio ze względu na ilość posiadanego taboru z serii EN57 oraz związanych z nimi cyklami przeglądowymi, nie jest aktualnie w stanie ustalić planowanej daty wycofania pojazdów z eksploatacji – dodał Bittel.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez przewoźników, najstarszą aktualnie eksploatowaną jednostką EN57 jest wyprodukowany w 1963 roku pojazd o numerze EN57-038 – użytkowany przez Koleje Mazowieckie.