I. Góra: jako UTK jesteśmy za konkurencją w przewozach pasażerskich

I. Góra: jako UTK jesteśmy za konkurencją w przewozach pasażerskich

Jako Urząd Transportu Kolejowego, jako regulator jesteśmy za tym, żeby ta konkurencja była, żeby było jak najwięcej pociągów – powiedział Ignacy Góra, prezes UTK podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, odpowiadając na pytanie posła Franciszka Starczewskiego.

W ocenie prezesa UTK, z punktu widzenia pasażera to jest doskonała sytuacja, taka konkurencja też między przewoźnikami, bo każdy będzie dbał, o to, aby jechał jego  pociągiem, a nie konkurencji

 Jesteśmy za tą konkurencją, natomiast musimy wymagać od każdego, żeby przestrzegał odpowiednich zasad, żeby jeździł zgodnie z wydaną decyzją, czyli żeby uruchamiał taką ilość pociągów, jak deklarował, w terminie który deklarował. No niestety, ale nie mamy dobrych tutaj doświadczeń – dodał Ignacy Góra.

Prezes Góra powiedział także, że proces przyznawania otwartego dostępu może być bardzo szybki albo może trwać, jeżeli chodzi o te działania i postępowania administracyjne, dużej.

Szybki jest wtedy, kiedy żadna z zainteresowanych stron nie wnosi o to, żeby Prezes UTK badał równowagę ekonomiczną. Wtedy takie postępowanie my kończymy w ciągu jednego miesiąca. Natomiast jeżeli ktoś z aplikantów tutaj wskazuje, że trzeba badać równowagę ekonomiczną to jest już złożony proces i on nie jest złożony tylko w Polsce tylko w całej Europie. Nawet ustawodawca przewidział to, że to będzie długi proces, bo taki wniosek trzeba złożyć do Prezesa UTK czy do krajowej władzy bezpieczeństwem bezpieczeństwa z 18-miesięcznym wyprzedzeniem przed wdrożeniem rozkładu jazdy – tłumaczył Prezes UTK.

Jak podkreślił ponownie, Urząd chcielibyśmy, żeby była ta konkurencja, żeby było jak najwięcej pociągów, żeby ta sieć uruchamianych pociągów była gęsta, a pociągi regionalne odjeżdżały w takcie.