Grupa ZUE przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Grupa ZUE przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

W I półroczu 2023 roku wszystkie spółki z Grupy ZUE prowadzące działalność operacyjną osiągnęły dodatnie wyniki finansowe, w tym również spółka drogowa P.B.I. Energopol sp. z o.o., której 93,6% udziałów spółka ZUE nabyła w listopadzie 2022 roku.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, Grupa ZUE w I półrocze 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 541,7 mln zł, zysk netto wyniósł 4,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży Spółki ZUE w I półroczu 2023 wyniosły 491,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł.

W I półroczu 2023 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 47% oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3% Grupa ZUE wypracowała marżę brutto w wysokości 3,5% przy przychodach większych o 45%. Na koniec I półrocza 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 28,9 mln zł – poinformowano w komunikacie giełdowym.

Spółka ZUE poinformowała, iż na moment publikacji raportu, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,5 mld zł.