Grupa PKP podczas trzeciego dnia targów TRAKO 2023 [GALERIA]

Grupa PKP podczas trzeciego dnia targów TRAKO 2023 [GALERIA]

Kolejny dzień Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, których współorganizatorem jest Grupa PKP, upłynął pod znakiem warsztatów badawczo-rozwojowych, spotkań z partnerami biznesowymi oraz zaowocował rozszerzeniem współpracy z sektorem nauki.

Trzeciego dzień TRAKO Polskie Koleje Państwowe zorganizowały dwa wydarzenia dla przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego działającego na potrzeby rozwoju kolei w Polsce i Unii Europejskiej. Pierwszym z nich było „Spotkanie ekosystemu badawczo-rozwojowego PKP S.A. utworzonego na potrzeby realizacji projektów Partnerstwa Europe’s Rail JU”, które oficjalnie zainaugurował dr Rafał Zgorzelski – członek zarządu Polskich Kolei Państwowych i Grupy PKP. Przedmiotem spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów powiązanych z PKP, było omówienie aktualnego statusu projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Europe’s Rail. Uczestnicy podkreślili znaczenie wymiany informacji pomiędzy zespołami realizującymi przedsięwzięcia, zaznaczając również, jak istotna jest synergia prowadzonych prac i możliwość spojrzenia na całokształt prac z nieco innego, wyższego poziomu.

W agendzie TRAKO znalazło się także wydarzenie ściśle związane z coraz częściej stosowanymi na kolei paliwami alternatywnymi – „Spotkanie warsztatowe Europe’s Rail JU w projekcie RAIL4EARTH: Stacja tankowania wodoru dla kolei”. Udział Polskich Kolei Państwowych w Partnerstwie Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej. W ekosystemie badawczo-rozwojowym, który powstał w celu realizacji projektów w ramach Partnerstwa, uczestniczy kilkanaście podmiotów z Polski, a liderem tego konsorcjum są PKP.

Prezes zarządu PKP CARGO Dariusz Seliga spotkał się z Tonym S. Junem, szefem polskiego oddziału koreańskiej spółki DOHWA Engineering. DOWHA jest zaangażowana w naszym kraju m.in. w projektowanie linii kolejowych do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes Seliga podkreślił, że PKP CARGO jest zainteresowane współpracą z firmami z Korei, zwłaszcza, że oba państwa zacieśniają kontakty gospodarcze.

Nawiązując współpracę, możemy być nawzajem swoimi ambasadorami w Polsce i Korei – powiedział Dariusz Seliga.

Podczas wspólnej konferencji prasowej PKP Intercity oraz firma Astarium, właściciel marki KOLEO podsumowały dotychczasową współpracę. Od momentu inauguracji współpracy w listopadzie 2022 r. przewoźnik sprzedał za pomocą platformy ponad 4 mln biletów. To potwierdzenie, że partnerstwo ma potencjał rozwoju i odpowiada na oczekiwania pasażerów. To także dowód na to, że rozwój kanałów sprzedaży w trybie agencyjnym w ramach ujednoliconych warunków handlowych był słusznym krokiem biznesowym PKP Intercity. Jednym z kluczowych projektów, nad którym obecnie pracują spółki, jest wprowadzenie graficznej rezerwacji miejsc. Równolegle trwają prace nad możliwością zakupu biletu na kuszetki i wagony sypialne. W wydarzeniu udział wzięli Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity oraz Kuba Czajkowski, prezes zarządu Astarium, właściciela platformy KOLEO.

Narodowy przewoźnik PKP Intercity konsekwentnie zacieśnia współpracę ze szkolnictwem wyższym, dlatego przy okazji obecności na targach TRAKO podpisał umowę o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Gdańską. W jej ramach powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na know-how PKP Intercity i doświadczeniu gdańskich naukowców. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych. W wydarzeniu udział wzięli: Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Na zakończenie debaty Urzędu Transportu Kolejowego „Co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo? Podsumowanie kampanii Kolejowe ABC II” Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity w imieniu spółki otrzymał nagrodę za popularyzację idei bezpiecznej kolei w Polsce i udział w kampanii.