FZZK chce rozmawiać o podwyższeniu ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy

FZZK chce rozmawiać o podwyższeniu ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy skierowała do Pana Zenona Kolendry, Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO o wprowadzenia do agendy najbliższych spotkań zespołu ds. wypracowywania propozycji zmian do ZUZP PKP Cargo sprawy podwyższenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.

Wniosek opracowany na podstawie licznych interwencji organizacji związkowych motywujemy znacznym wzrostem cen wszystkich gatunków węgla – czytamy w piśmie.

Federacja przypomina, że pracownikowi przysługuje deputat w ilości 3,6 tony węgla, zaś ekwiwalent powinien co do zasady odpowiadać wartości ustalonego deputatu.

Ustalona w ZUZP wartość ekwiwalentu tj. 164 zł miesięcznie nie spełnia tego warunku – czytamy dalej.

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy dodała również, że od roku 2023 wzrośnie wysokość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla wszystkich górników zatrudnionych przez Polską Grupę Górniczą – z kwoty 765,55 zł za 1 tonę węgla, do kwoty 1470 za tonę.