Funkcjonariusze SOK założyli Klub Honorowych Dawców Krwi

Funkcjonariusze SOK założyli Klub Honorowych Dawców Krwi

W Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ,,DAR ŻYCIA’’. Klub HDK liczy już 15 członków honorowych i jest kolejnym rodzajem służby na rzecz społeczeństwa. 

Dla uczczenia 65-letcia HDK PCK przypadającego w 2023 roku funkcjonariusze Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu założyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ,,DAR ŻYCIA’’. W tym roku Komenda Regionalna SOK w Przemyślu aktywnie włączyła się w tę inicjatywę i utworzyła Klub HDK. Wydarzenie to jest okazją do jeszcze większej działalności na rzecz drugiego człowieka – oddając honorowo krew funkcjonariusze ratują życie, zwiększają świadomość potrzeby regularnego oddawania krwi. Podstawowym celem klubu jest zapewnienie potrzebującym pacjentom krwi i preparatów krwiopochodnych, a tym samym zabezpieczenie w bankach odpowiedniej jej ilości. Klub będzie się także zajmował propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest popularyzowanie zasad funkcjonowania Klubów Honorowego Krwiodawstwa Krwi PCK i zasadności ich istnienia.

Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie medycyny, krwi nadal nie da się wyprodukować. Jest ona niezbędna do ratowania ludzkiego życia – potrzebują jej pacjenci po ciężkich operacjach, poszkodowani w wypadkach drogowych również na terenie kolejowym, chorzy na białaczkę i po przeszczepie szpiku.  

Prezesem klubu ,,DAR ŻYCIA’’ skupiającego 15 członków, wybrano inspektora Piotra Stopyrę, wiceprezesem inspektora Bartłomieja Karpińskiego, natomiast sekretarzem został starszy strażnik Artur Baczek, a skarbnikiem komendant zmiany Przemysław Oleś. W skład Zarządu klubu weszli przodownik Łukasz Cielecki i starszy strażnik Piotr Sowa. Klub powstał przy wsparciu prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu i prezesa klubu HDK PCK ,,Płomyk’’ Zdzisława Wójcika, działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu .

Prezes klubu inspektor Piotr Stopyra, oddał już ponad 20 litrów krwi, a w czerwcu 2022 roku został uhonorowany odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’, dodatkowo jest zarejestrowany jako dawca szpiku kostnego w fundacji DKMS.

Wiem, że krew jest najpiękniejszym darem, jaki mogę przekazać w celu ratowania życia ludzkiego. Pomaganie ma moc i zdecydowanie łączy ludzi. Dzięki tej świadomości czuję się wspaniale. Warto się przekonać na własnej skórze, jak pięknym uczuciem jest pomoc potrzebującym. Mam satysfakcję, że jestem zdrowy i mogę pomagać innym’ – powiedział Pan Piotr Stopyra.

Również przodownik Piotr Król posiada odznakę ,,HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’ po oddaniu blisko 22 litrów tego życiodajnego płynu. Jednak rekordzistą w szeregach Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu jest starszy przodownik Witold Siuciak, który na swoim koncie ma już ponad 58 litrów oddanej krwi, co z pewnością przyczyniło się do uratowania niejednego życia.

Wielkim uznaniem darzy tą inicjatywę, również Komendant Komendy Regionalnej SOK Jerzy Brodowski, który także należy do klubu.

Żyjemy w czasach, w których wiele jest obojętności, a bezinteresowność, szlachetność i szacunek dla życia są wartościami zawsze bliskimi ludziom w mundurach. Jest wiele osób, które czekają na ten dar, by walczyć o życie i wrócić do zdrowia. Uważam, że człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom. Kto nie może, powinien promować ideę krwiodawstwa wszędzie, gdzie się znajduje – dodał Brodowski.

Należy wspomnieć, że w lutym 2021 roku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na terenie całego kraju w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddali osocze i krew dla osób z ciężkimi objawami Covid-19. W akcji uczestniczyło łącznie blisko 115 funkcjonariuszy SOK, którzy oddali prawie 49 litrów krwi i osocza.